Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ

LỊCH CÔNG GIÁO 2018

Radio & website liên kết

LƯỢC TRÍCH

 Hình thành xây dựng và phát triển của Xứ Đoàn Bạch Đằng.

  • Ngày 27/11/1988. Linh mục Giuse Vũ Duy Thống- Nay là Giám mục Giáo Phận Phan Thiết có quyết định thành lập Gia Đình Thánh Tâm.Trách nhiệm năng nề ở khóa đầu tiên được giao Ban Chấp Hành tiên khởi.

 

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (375)

I- NGUỒN GỐC GĐPTTT:

A- GĐPTTT KẾT HỢP TỪ HAI ĐOÀN THỂ Liên Minh Thánh Tâm và Gia Đình Phạt Tạ.

1- Liên Minh Thánh Tâm:

Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm, dành riêng cho nam giới, được Cha EDOUARD HAMON, Dòng Tên, sáng lập năm 1883 tại Canada, lấy tinh thần cầu nguyện và sự nhiệt thành của Hội Tông Đồ Cầu Nguyện làm nền tảng cho Phong Trào.

 

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (395)