Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
LỊCH CÔNG GIÁO 2018
Radio & website liên kết

Nguồn: dongten.net

Ý Truyền giáo: Cầu cho giới trẻ và mẫu gương Đức Maria.

Xin cho giới trẻ, cách riêng cho giới trẻ của Châu Mỹ Latinh, biết noi gương Đức Maria, đáp lại lời mời gọi của Chúa nhằm truyền đạt cho thế giới niềm vui Tin Mừng.

Ý-CẦU-NGUYỆN-THÁNG-1-2019--310x165

Số lượt truy câp bài viết: (21)