Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
Tin mới nhất
LỊCH CÔNG GIÁO 2019
Radio & website liên kết

Jos. Hoàng Vũ

Đông về gió lạnh tái tê,

Tuyết rơi phủ kín bốn bề trắng phau.

Núi đồi hẻo lánh vực sâu,

Hang lừa máng cỏ gối đầu nghỉ ngơi.

 Sao Nam xuất hiện chân trời,

Báo tình yêu đến vì người trần gian.

Thiên Thần tấu khúc hòa vang,

Ngôi Lời giáng thế, gian nan phận hèn.

Không hoa, không trống, không kèn,

Chỉ là hang đá BêLem nghèo nàn.

Mang lại hạnh phúc bình an,

Trên trời dưới thế tỏa lan hưởng nhờ.

Chúa đến đánh thức mộng mơ,

Thế gian chìm đắm tội nhơ thủa nào.

Vinh danh Thiên Chúa trời cao,

Đoàn con cất tiếng cao rao tôn thờ.

Tình yêu Thiên Chúa vô bờ,

Thế gian hưởng phúc nương nhờ Ngài thôi.

Số lượt truy câp bài viết: (20)