Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
Tin mới nhất
LỊCH CÔNG GIÁO 2019
Radio & website liên kết

                                                                Jos. Nhật Quang

Ngước mắt trời cao, Chúa ơi, xin thương xót!
Hồn con đây đang xiềng xích đau thương
Nơi vực sâu u tối bóng đêm trường
Luôn khát khao ánh Thiên đường rực sáng

Dương trần con tội lỗi vương ngày tháng
Sống kiếp người mê lạc thú trần gian
Để tử qui phải chịu ách lầm than
Con khắc khoải nơi ngục sâu thê thiết

Nơi luyện hình bao linh hồn rên xiết
Ăn năn đền bồi, nguyện Chúa đoái trông
Xin cứu đưa qua khỏi chốn lửa hồng
Về Thiên quốc muôn đời vui bên Chúa.

Số lượt truy câp bài viết: (16)