Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
LỊCH CÔNG GIÁO 2018
Radio & website liên kết

Cuối tháng 07 và tháng 08/2018, tại giáo hạt Hóc Môn có sự thay đổi nhiệm sở của quý cha như sau:

1 – Tiễn cha Gabriel Trịnh Công Chánh, Lm. Chánh xứ Tân Quy – đi nhận Lm. chính xứ giáo xứ Chợ Quán (giáo hạt Sàigòn-Chợ Quán), ngày 19/07/2018.

2- Tiễn cha Gioan Baotixita  Đào Quốc Chung, Lm. Phó xứ Trung Mỹ Tây – đi nhận phó giáo xứ Nam Hải-Q.8 (giáo hạt Bình An), ngày 25/07/2018.

3 – Chào đón cha Giuse Nguyễn Văn Tuyên, Lm. Phó xứ Gx Mạctynho (giáo hạt Sàigòn-Chợ Quán) – về nhận phó xứ Trung Mỹ Tây, ngày 28/07/2018.

4 – Chào đón cha Andre Nguyễn Công Thái, Lm. Phó xứ Gx Phú Trung (giáo hạt Tân Sơn Nhì) – về nhận phó xứ Bùi Môn ngày 28/07/2018

5- Chào đón cha Giuse Nguyễn Văn Lãnh, Lm. Phó xứ Hòa Hưng (giáo hạt Phú Thọ) – về nhận Lm. chính xứ giáo xứ Tân Quy, ngày 02/08/2018.

6 – Chào đón cha tân linh mục Gioan Đỗ Đức Minh, về nhận phó xứ Tân Quy, ngày 02/08/2018.

7 – Chào đón cha Giuse Trần Bình Long, Lm. Phó xứ Tử Đình (giáo hạt Xóm Mới) – về nhận phó xứ Gx Tân Đông ngày 17/08/2018

6 – Chào đón cha Giuse Trần Bình Long. Lm Phó xứ Tử Đình (giáo hạt Xóm Mới) – về nhận phó xứ Gx Tân Đông ngày 17/08/2018.

8 – Tiễn cha Frédenric Cao Lê Minh Vương, Lm. Phó xứ Gx Tân Quy – đi nhận phó xứ Gx Bắc Hà ngày 24/08/2018.

9- Quan trọng: Cha Tôma Nguyễn Văn Khiêm nguyên Lm. chính xứ giáo xứ Chợ Cầu (1971-1993), nguyên Lm. quản nhiệm họ đạo Tân Quy & họ Tân Đông (1991-1992), nguyên Lm. chính xứ giáo xứ Gò Vấp kiêm Lm. quản hạt Gò Vấp (1993-2012) – Ngài tạ thế lúc 08g30 ngày thứ Năm 02 tháng 08 năm 2018, tại tư gia thuộc giáo xứ Chợ Cầu.

10- Cha Antôn Nguyễn Văn Toàn nguyên Lm. chính xứ giáo xứ Chợ Cầu (2002-2008), tạ thế lúc 17g ngày thứ Năm 30 tháng 08 năm 2018.

Cập nhật ngày 02/09/2018

Số lượt truy câp bài viết: (45)