Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
LỊCH CÔNG GIÁO 2018
Radio & website liên kết

Đaminh Nguyễn Văn Cửu

           Tình yêu nối kết tình yêu

          Trùng trùng điệp điệp hơn nhiều núi non

          Tình yêu cao vút Thái sơn

          Đượm xanh lá thắm còn hơn vạn đường

          Tình yêu toả sáng muôn phương

          Không trung gắn kết tình thương loài người

          Hồng ân tuôn đổ từ Trời

         Thuận hoà mưa gió cho đời làm ăn

          Man na hạt ngọc ruộng xanh

          Lúa chín bát ngát an lành vạn năng

          Tình yêu biển rộng mênh mông

          Nhấp nhô biển cả sóng không nghỉ ngừng

          Hoa biển đẹp mãi mông lung

          Chẳng có tận cùng vang lừng biển xanh

          Bầu Trời gió mát thanh thanh

          Biển cả an lành nhớ mãi sóng yêu

          Tình yêu nối kết tình yêu

          Tình yêu quà tặng cho nhiều người yêu

          Thánh Tâm rọi sáng muôn điều

          Có yêu mới biết thêm nhiều điều hay

          Tình yêu kết nối tháng ngày

          Giêsu chí Thánh hăng say đến cùng

          Thánh Tâm có mối tình chung

          Gần Ngài tâm sự vui mừng thân thưa

          Con đây tội lỗi xin chừa

          Hồi tâm thức tỉnh cho vừa lòng nhau

          Bỏ qua những lỗi trước sau

          Thánh Tâm thương đến con đau quặn lòng

          Tình yêu gắn kết trông mong

          Được yêu, yêu mãi muôn lòng an vui.

Số lượt truy câp bài viết: (22)