Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
LỊCH CÔNG GIÁO 2018
Radio & website liên kết

Đaminh Nguyễn Văn Cửu

          Chúc tụng Danh Thánh Giêsu

          Gia đình Phạt tạ thiên thu khởi mừng

          Tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng

          Thánh Tâm mừng kính danh xưng Chúa Trời,

          Tay dâng miệng hát không ngơi

          Lòng đầy phấn khởi cho tôi hợp cùng

          Thân con vạn phúc danh xưng

          Giêsu chí Thánh không ngừng trao ban,

          Tình yêu tuôn đổ chứa chan

          Lòng Chúa thương xót vô vàn thương yêu

          Loài người dưới thế muôn điều

          Sa tan cạm bẫy, nuông chiều thói hư,

          Mọn hèn yếu đuối bợn nhơ

          Dễ nghe ma quỷ dại khờ viễn vông

          Tiền bạc địa vị ham mong

          Muốn hơn người thế để trong để ngoài,

          Lao động vất vả hai vai

          Sớm khuya chiều tối, hẹn mai nhà thờ

          Hỡi ai đang lắm hững hờ

          Quay về với Chúa làm thơ ngợi mừng,

          Tình yêu cao vút chín từng

          Ánh sáng cứu độ không ngừng trao ban

          Xoá sạch tội lỗi, khô khan

          Thánh Tâm nguồn sống vô vàn ơn thiêng,

          Lòng Chúa thương xót vô biên

          Gia đình Phạt tạ gắn liền yêu thương

          Hồi tâm tích đức khiêm nhường

          Để lòng thương xót vấn vương thắm tình.

Số lượt truy câp bài viết: (25)