Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
LỊCH CÔNG GIÁO 2018
Radio & website liên kết

Bồ Câu Trắng

Ngàn hoa sắc thắm lung linh

Tháng năm còn lại hương kinh ngút trời

Hoa Mân Côi giữa cuộc đời

Đoàn con dâng Mẹ từng lời thiết tha

Tình yêu năm tháng mặn mà

Như hoa đồng nội hằng hà quê hương

Tím vàng đỏ trắng dễ thương

Xanh xanh chiếc lá mầm ương phúc lành

Mẹ như trăng sáng đầu cành

Tỏa lan nhân đức kết thành triều thiên

Mười hai sao sáng triền miên

Vầng hồng rực rỡ Mẹ hiền vinh quang

Đoàn con hợp khúc hát vang

Dâng ngàn hoa thắm tỏa lan hương nồng

Cuộc đời tín thác cậy trông

Xin vâng theo Mẹ tình hồng thiên thu.

26/05/17

Số lượt truy câp bài viết: (73)