Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
Tin mới nhất
LỊCH CÔNG GIÁO 2019
Radio & website liên kết

Đoàn thể Gia đình Phạt tạ nơi giáo xứ Tân Hưng, thuộc giáo hạt Hóc Môn, đã hiện diện từ năm 1995, do cha chánh xứ lúc bấy giờ là Gioan Nguyễn Như Yêng (1989-2003) thành lập. Đến khi Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sát nhập hai đoàn thể Gia đình Phạt tạ và Liên minh Thánh Tâm hiệp nhất thành một (1999),

và được mang tên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐPTTTCG), nhưng nơi đây vẫn sinh hoạt theo truyền thống cũ, vì lý do chưa có dịp tiếp cận với sinh hoạt của hội đoàn mới. Mãi đến năm 2005, được sự mời gọi và hướng dẫn của Ban chấp hành GĐPTTTCG Tổng giáo phận Tp.HCM, hội đoàn Gia đình Phạt tạ giáo xứ chính thức bầu ra Ban chấp hành mới và chuyển đổi sinh hoạt hội nhập cùng GĐPTTTCG Việt Nam. Dưới đây là danh sách các Ban chấp hành từng nhiệm kỳ, trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển GĐPTTTCG Xứ đoàn Tân Hưng:

Copy of IMG_0473

KHÓA I  — NHIỆM KỲ  1995 – 1996

             Cha linh hướng:     Gioan Nguyễn Như Yêng (1989-2003)

              Tổng số đoàn viên: 190 Đv

                                                BAN THƯỜNG TRỰC

             Đoàn Trưởng:               GIUSE      PHẠM NGỌC THÀNH   ( đã mất)

            Đoàn Phó nội + ngoại vụ:                        PHÙNG ĐÌNH DŨNG

            Thư ký  :                              GIUSE  TRẦN VĂN PHÚ

            Thủ quỹ:                              ĐAMINH  NGUYỄN VĂN KHIÊM

                                                       Sinh năm 1934

                              KHÓA II  – NHIỆM KỲ  1996 -1998

             Cha linh hướng:     Gioan Nguyễn Như Yêng (1989-2003)

             Tổng số đoàn viên: 140 ĐV.

                                                BAN THƯỜNG TRỰC

             Đoàn Trưởng:        GIOAN BAOTIXITA  NGUYỄN NGỌC BẢO

                                           (đã chuyển về Gx Chợ Cầu)

            Đoàn Phó nội vụ:                 ĐAMINH   NGUYỄN XUÂN THIÊN

                                                          (đã chuyển về Gx Chợ Cầu)

            Đoàn Phó ngoại vụ:             PHÊRÔ  PHẠM XUÂN THỤ

                                                           Sinh năm  1960

            Thư ký  :                 GIUSE  NGUYỄN VĂN ĐẠI

                                            (đã chuyển về Gx Chợ Cầu)

            Thủ quỹ:                              PHÊRÔ  PHẠM VĂN MÙI

                                                          Sinh năm 1945

 

                              KHÓA III  – NHIỆM KỲ  1998 – 2000

              Cha linh hướng:     Gioan Nguyễn Như Yêng (1989-2003)

              Tổng số đoàn viên: 125 ĐV

                                                BAN THƯỜNG TRỰC

             Đoàn Trưởng:                    GIUSE      ĐINH VĂN TRANH

                                                          Sinh năm 1955        

            Đoàn Phó nội vụ:       (trống)                                                     

            Đoàn Phó ngoại vụ:            PHÊRÔ  VŨ TIẾN ĐỨC  (ĐỊNH)

                                                          Sinh năm 1931

            Thư ký  :                              MARCO  VŨ KIM LIÊN

                                                                 (đã đi nước ngoài)

            Thủ quỹ:                              ANTÔN  TẠ DUY NGÀ  (đã mất)

                                                 

                              KHÓA IV  – NHIỆM KỲ  2000 – 2002

             Cha linh hướng:     Gioan Nguyễn Như Yêng (1989-2003)

             Tổng số đoàn viên: 90ĐV

                                                BAN THƯỜNG TRỰC

             Đoàn Trưởng:                      THOMAS  VŨ SUNG TÚC

                                                           Sinh năm 1940    

            Đoàn Phó nội vụ:                         TRƯƠNG ĐỨC MINH

                                                           (đã ngưng sinh hoạt)

            Đoàn Phó ngoại vụ:             GIUSE  TRẦN VĂN TOÁN

                                                           ( đã chuyển về Gx Chợ Cầu)

            Thư ký  :                               GIUSE                        QUÝ

                                            ( đã chuyển về Gx Chợ Cầu)

            Thủ quỹ:                               (trống)

 

                              KHÓA V  — NHIỆM KỲ  2002 – 2005

            Cha linh hướng: (từ năm 2002 đến 19-09-2003)

                                      Gioan Nguyễn Như Yêng (1989-2003)

            Cha linh hướng: (từ 19-09-2003 đến 2005)

                                        Lm.  Vinh sơn  Nguyễn Văn Hồng

           IMG_0476

                                    Tổng số đoàn viên đầu khóa:  60 ĐV

                                                BAN THƯỜNG TRỰC

                                               (từ 2002 đến cuối 2004)

             Đoàn Trưởng:     G.B.   LÃ HỮU HẢI       (đã chuyển về Gx Chợ Cầu)

                                         Sinh năm 1950

            Đoàn Phó nội vụ:                  GIOAKIM  NGUYỄN VĂN THÀNH

            Đoàn Phó ngoại vụ:              ĐAMINH  NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG

            Thư ký  :                                DON BOSCO  VŨ ĐÌNH THẠC

                                                            Sinh năm 1968   tại  Cần Thơ

            Thủ quỹ:                                (trống)

BAN THƯỜNG TRỰC

(từ cuối 2004 đến tháng 06-2005)

             Đoàn Trưởng:                     PHÊRÔ          PHẠM   VĂN   MÙI

                                                          Sinh năm 1945            tại Ninh Bình

          Thư ký  :                             MARCO  VŨ KIM LIÊN

                                            (đã đi nước ngoài)

          Thủ quỹ:                             PHÊRÔ  VŨ KIM TÙNG

                                            (đã đi nước ngoài)

                                                        

                              KHÓA VI  – NHIỆM KỲ  2005—2008

                   Cha linh hướng: Lm.  Vinh sơn  Nguyễn Văn Hồng

                  Tổng số đoàn viên đầu khóa:  70 ĐV

                                                BAN THƯỜNG TRỰC

             Đoàn Trưởng:                     PHÊRÔ          PHẠM VĂN MÙI

                                                          Sinh năm 1945            tại Ninh Bình

            Đoàn Phó nội vụ:                 GIUSE ĐINH VĂN TRANH

                                                           Sinh năm 1955

            Đoàn Phó ngoại vụ:             PHÊRÔ  TRƯƠNG VĂN HOÀNG

                                                          Sinh năm 1948

            Thư ký  :                               LUCA  NGUYỄN VĂN VIỄN

                                                           Sinh năm 1943

            Thủ quỹ:                               PHÊRÔ  VŨ KIM TÙNG

                                                           (đã đi nước ngoài)

 

                              KHÓA VII  – NHIỆM KỲ  2008—2011

                          Cha linh hướng: Lm.  Vinh sơn  Nguyễn Văn Hồng

                          Tổng số đoàn viên đầu khóa:  85 ĐV

                                   BAN THƯỜNG TRỰC (2008 – 2009)

             Đoàn Trưởng:                      GIUSE      VŨ CÔNG CHÁNH

                                                           (đã mất)

            Đoàn Phó nội vụ:                  GIUSE      NGUYỄN NGỌC VĂN

                                                           Sinh năm 1960           tại Nam Định

            Đoàn Phó ngoại vụ:             PHÊRÔ       TRƯƠNG VĂN HOÀNG

                                                          Sinh năm 1948

            Thư ký  :                               GIOAKIM  NGUYỄN VĂN THÀNH

                                                                         (đã đi nước ngoài)

            Thủ quỹ:                               D. BOSCO   PHẠM  ĐĂC CÔNG

                                                           Sinh năm 1960  

                                 BAN THƯỜNG TRỰC (2009 – 2011)

                                                 (Bầu lại)

             Đoàn Trưởng:                     GIUSE      NGUYỄN NGỌC VĂN

                                                           Sinh năm 1960           tại Nam Định

            Đoàn Phó nội vụ:                 DON BOSCO  VŨ ĐÌNH THẠC

                                                           Sinh năm 1968         tại  Cần Thơ

            Đoàn Phó ngoại vụ:             PHÊRÔ       TRƯƠNG VĂN HOÀNG

                                                          Sinh năm 1948

            Thư ký  :                  PHÊRÔ       PHẠM   XUÂN  THỤ

                                            Sinh năm 1960               tại  Sàigòn

            Thủ quỹ:                              PHÊRÔ   PHẠM VĂN MÙI

                                                          Sinh năm 1945            tại Ninh Bình

 

KHÓA VIII  — NHIỆM KỲ  2011—2014

                          Cha linh hướng: Lm.  Vinh sơn  Nguyễn Văn Hồng

                          Tổng số đoàn viên đầu khóa: 104 ĐV

                                                BAN THƯỜNG TRỰC

            Đoàn Trưởng:                      DON BOSCO     VŨ ĐÌNH THẠC

                                                   Sinh năm 1968              tại Cần Thơ

            Đoàn Phó nội vụ:                 GIUSE      NGUYỄN NGỌC VĂN

                                                           Sinh năm 1960           tại Nam Định

            Đoàn Phó ngoại vụ:             PHÊRÔ       PHẠM   XUÂN  THỤ

                                            Sinh năm 1960               tại  Sàigòn

            Thư ký & Truyền Thông:  PHÊRÔ              LÊ   MINH   SƠN

                                                          Sinh năm 1952               tại Bến Tre

            Thủ quỹ:                              PHÊRÔ          PHẠM   VĂN   MÙI

                                                          Sinh năm 1945            tại Ninh Bình

                                                 CÁC ỦY VIÊN

            Bác ái Xã hội:                     VINCENTE  NGUYỄN DUY TÂN

                                                         Sinh năm 1968                tại   Sàigòn

            Phụng Vụ:                           PHAOLÔ      NGUYỄN VĂN TIẾP

                                                         Sinh năm 1954              tại Thái Bình

             CÁC TOÁN TRƯỞNG PHÓ

Toán 1 :  PHÊRÔ   NGUYỄN   ĐỨC   THỌ – Toán Trưởng – Sinh năm 1953

             – GIUSE  NG.  THANH  THỦY – Toán phó –  Sinh năm 1973 – Bổ nhiệm 09-01-2013 

Toán 2 :  GIUSE   TRƯƠNG   VĂN   CÁN – Toán Trưởng – Sinh năm 1959         

Toán 3 :  MATHÊU   NGÔ   VĂN   KHOAN – Toán Trưởng  – Sinh năm 1958

              – GIUSE   TRẦN VĂN SỬU – Toán Phó 1 – Sinh năm 1973 – Bổ nhiệm 07-11-2013

              – GIOAKIM NGUYỄN VĂN TẠI – Toán Phó 2 – Sinh năm 1957 – Bổ nhiệm 07-11-2013

Toán 4 :  GIUSE     ĐINH    VĂN    HƯNG – Toán Trưởng  –  Sinh năm 1962

             –  PHÊRÔ    TRẦN VĂN HÙNG – Toán phó – Sinh năm 1960 – bổ nhiệm 07-11-2013                        

Toán 5 : GIUSE    NGUYỄN NGỌC TUẤN –  Toán Trưởng   –    Sinh năm 1948 

             – PHÊRÔ   MANG THANH DŨNG  – Toán Phó 1  –   Sinh năm 1984

             –  PHÊRÔ NGUYỄN VĂN QUYẾT – Toán phó 2 – Sinh năm 1970 – bổ nhiệm 07-11-2013 

             – ĐAMINH  LƯU THANH SƠN – Toán Phó 3 – Sinh năm 1958 – Bổ nhiệm 07-11-2013

Toán 6 : GIUSE   DƯƠNG VĂN HIẾU – Toán Trưởng – Sinh năm 1963 

             – GIUSE   PHẠM  VĂN  NGẠI – Toán Phó 1 – Sinh năm 1955 – Bổ nhiệm 09-01-2013 

             – PHÊRÔ NGUYỄN DŨNG – Toán phó 2 – Sinh năm 1963 – Bổ nhiệm 07-11-2013

Toán 7 : VINC.   NGÔ HOÀNG  LONG – Toán Trưởng – Sinh năm 1962 

             – GIUSE   NGUYỄN  THẾ  TÙNG – Toán Phó – Sinh năm 1969 – Bổ nhiệm 09-01-2013

Toán 8 :  PHÊRÔ PHẠM TRỌNG THỂ – Toán trưởng – Sinh năm 1972 

             – GIUSE TRẦN ANH VŨ – Toán Phó 1 – Sinh năm 1951 

             – PHÊRÔ VƯƠNG KIM THÀNH – toán phó 2 – Sinh năm 1959 – Bổ nhiệm 07-11-2013

                          Tổng số Đoàn viên tính đến ngày 21-11-2013:     243 ĐV.

                                 Cập nhật ngày 01-12-2013:   Phêrô  Lê Minh Sơn

 

                         

Số lượt truy câp bài viết: (380)