Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
Tin mới nhất
LỊCH CÔNG GIÁO 2019
Radio & website liên kết

LƯỢC TRÍCH

 Hình thành xây dựng và phát triển của Xứ Đoàn Bạch Đằng.

 • Ngày 27/11/1988. Linh mục Giuse Vũ Duy Thống- Nay là Giám mục Giáo Phận Phan Thiết có quyết định thành lập Gia Đình Thánh Tâm.Trách nhiệm năng nề ở khóa đầu tiên được giao Ban Chấp Hành tiên khởi.

 

Ban Chấp Hành khóa I.  Được đề cử ngày:27/12/1988.

 • Trưởng đoàn: Gioan Baotixita  Phạm Văn Bảo
 • Phó ban : Đaminh Võ Xuân Đông
 • Thư ký: GioanBaotixita  Nguyễn Đình Đệ
 • Cùng 40 đoàn viên duy trì sinh hoạt và xây dựng, Mời gọi các gia trưởng trong Giáo Xứ tham gia và sinh hoạt tại xứ đoàn Bạch Đằng

Ban Chấp Hành  Khóa II 1990

 • Trưởng ban : Giuse Nguyễn văn Đối
 •  Phó ban: Giuse Lã Duy Ngân

                         Antôn Mai Văn Minh

 • Thủ Qũy: Giuse Hoàng Trọng Nguyên

                           Nguyễn Văn Hạ

Ban Chấp Hành Khóa III   Được đề cử: Ngày 06-12-1991

 • Trưởng ban: Giuse Lã Duy Ngân
 • Phó ban: Gioan Baotixita Phạm Văn Bảo
 • Thư ký: Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thọ
 • Thủ quỹ: Gioan Trịnh Tường

Ban Chấp Hành Khóa IV  Được đề cử ngày: 17-12-1993

 • Trưởng ban: Phêrô Phùng Văn Ngọc
 • Phó ban: Giuse Nguyễn Trung Biên
 • Thủ quỹ: Giuse Đinh Văn Nhị
 • Thư ký: Gegorio Nguyễn Văn Lưu

Ban Chấp Hành Khóa IV lưu lại khóa V

Ban Chấp Hành Khóa VI  Được đề cử ngày 06-12-1997

 • Trưởng ban: Marco Mai Xuân Đồng
 • Phó ban: Phêrô Mai Xuân Thông
 • Thư ký: Phêrô  Hoàng Công Giao
 • Thủ quỹ: Giuse Lê Văn Chức

Trong thời gian hoạt động với danh xưng: Gia đình liên minh Thánh Tâm. Hẳn rằng trong mỗi tín hữu chúng ta đều cảm nhận được rằng đây là khoảng thời gian sinh hoạt Tôn giáo rất khó khăn. Về cơ sở vật chất thì không hề có hội trường để sinh hoạt – Nhà thờ Giáo xứ thì xuống cấp và chật hẹp nhưng với tinh thần “ hiệp nhất yêu thương, phục vụ” các anh trong ban chấp hành các khóa trên vẫn luôn duy trì tinh thần Hiệp nhất, mời gọi được những anh em là gia trưởng trong Giáo xứ tham gia và xây dựng Gia đình Thánh Tâm ngày một phát triển về nhân sự, cũng như cổ võ cho anh em trong Cộng đoàn Giáo xứ nhận biết và tin yêu phó thác vào Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thời gian này, Đoàn thể Gia đình Thánh Tâm vẫn sinh hoạt mang tính độc lập ở tại từng Giáo xứ. Đây quả là một sự kiên trì của các anh  trong Ban điều hành qua sáu khóa từ năm 1988 đến năm 1999.

Như đã giới thiệu ở phần 3, ngày 14-04-1999, Đức cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn ( Hiện là Đức Hồng Y) đã sát nhập hai đoàn thể (1. Liên minh Thánh Tâm, 2. Gia đình Phạt tạ) thành một với tên gọi “ Gia đình phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu “

Và thời gian này, đoàn thể Công giáo tiến hành “ Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu “ bắt đầu sinh hoạt theo tổ chức từ trên Tổng Giáo phận – Đến Giáo Hạt – Và xứ đoàn.

 

GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU GIÁO XỨ BẠCH ĐẰNG

Được thành lập từ năm 2001 và đề cử Ban Chấp Hành khóa VII:

 • Trưởng ban: Giuse Nguyễn Văn Trọng
 • Phó ban: Vinh Sơn Nguyễn Văn Vượng
 • Thư ký: Giuse Nguyễn Văn Đức
 • Thủ quỹ: Giuse Nguyễn Văn Sơn

Với nhiệm kỳ 03 năm, trong thời gian này Ban điều hành khóa VII đã đưa và xây dựng được giờ kinh luân phiên tại từng Gia đình các hội viên và thành lập được Ca đoàn Thánh Tâm phục vụ trong Xứ Đoàn Bạch Đằng.

                     Ban Chấp Hành khóa VIII  Được đề cử: ngày 07-05-2004

 • Trưởng ban: Giuse Nguyễn Văn Trọng
 • Phó ban: Gioan Baotixita Hà Văn Đỉnh
 • Phó ban: Vinh Sơn Nguyễn Văn Vượng
 • Thủ quỹ: Giuse Nguyễn Văn Sơn

Ban Chấp Hành Khóa IX  Được đề cử ngày: 01-04-2005

 • Trưởng ban: Giuse Nguyễn Văn Trọng
 • Phó ban: Phanxico Bùi Huy Liệu
 • Phó ban: Gioan Baotixita Hà Văn Đỉnh
 • Thủ quỹ: Antôn Phạm Trung Hiếu

Ban Chấp Hành Khóa X   Được đề cử ngày: 04-04-2008

 • Trưởng ban: Giuse Nguyễn Văn Trọng
 • Phó Nội vụ: Gioan Baotixita Nguyễn Mạnh Tuấn
 • Phó Ngoại vụ: Giuse Nguyễn Văn Nam
 • Thủ Quỹ: Antôn Phạm Trung Hiếu

Ban Chấp Hành Khóa XI  Được đề cử ngày: 06-05-2011

 • Trưởng ban: Gioantixita Nguyễn Mạnh Tuấn
 • Phó nội vụ: Giuse Nguyễn Hữu Dũng
 • Phó ngoại vụ: Simong Nguyễn Tư Khương
 • Thư ký + thủ quỹ: Micae Đoàn Chiến
 • Ủy viên: Đaminh Vương Thế Hùng
 • Ủy viên: Giuse Nguyễn Hoàng Quang
 • Ủy viên: Phêrô Trần Hùng Giang

Vì nhu cầu công việc và công tác trên nhiều mặt của Đoàn. Qua 12 năm từ khi được lãnh nhận và là Đoàn thể Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ban điều hành các nhiệm kỳ vừa qua cùng với sự chỉ đạo của cha Tổng linh hướng. Và thông qua những khóa thường huấn Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Giáo xứ Bạch Đằng đang từng bước hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, xây dựng tình Hiệp nhất, chia sẻ yêu thương qua công tác Bác ái đến những giáo điểm kết hợp với ban điều hành giáo hạt và Giáo phận. Truyền thông và học hỏi, chia sẻ trong Cộng đoàn và sống Đức Tin.

Đến nay với sự phát triển và tự nguyện được sinh hoạt cùng với xứ đoàn, hiện nay xứ đoàn đã có được 146 hội viên và duy trì được giờ kinh tối luân phiên tại gia đình của các đoàn viên, cùng những giờ kinh nguyện vào những ngày giỗ của các hội viên đã qua đời.

Vào mỗi thứ 6 đầu tháng, anh em trong đoàn viên cũng tham gia giờ chầu Thánh Thể và giờ Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu vào từng buổi chiều thứ sáu. Bên cạnh những điều tích cực trên, cũng không tránh khỏi những hội viên còn nguội lạnh, thờ ơ trong việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu.

“ Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa say yêu một Chúa.”

Bên cạnh những việc thực thi giờ kinh nguyện Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Ban điều hành luôn động viên và mời gọi anh em trong công tác Hiệp thông, cầu nguyện cho những anh chị em trong Cộng đoàn Giáo xứ được Chúa gọi về.

Những đoàn viên GĐPTTT được Chúa gọi về, cùng với lời kinh nguyện, thăm viếng, anh em cũng tổ chức nghi thức từ biệt và tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng trong niềm thương tiếc và ghi nhớ. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu trao ban phần thưởng là già nghiệp Nước Trời mà anh em đã chọn khi còn sống nơi trần thế.

Anh em GĐPTTT cũng luôn hưởng ứng và chia sẽ trong công tác bác ái, cùng chia sẻ yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn thông qua sự cộng tác với BĐH giáo hạt và giáo phận.

Trong năm 2012, xứ đoàn Bạch Đằng đã tham gia cùng BĐH Giáo Hạt, tham gia công tác bác ái tại Cần Giờ và tại trại mồ côi Nam Hưng.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu ngự trị giữa chúng con, soi dẫn chúng con biết công tác với nhau để chia sẻ tình yêu thương của Chúa đến những hoàn cảnh khó khăn, phần nào xoa dịu được sự đau khổ của những người xung quanh.

Cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa đã soi dẫn chúng con biết công tác Hiệp thông với nhau hầu mở rộng nước Trái Tim Chúa.

 • Xin tri ân tất cả những bậc lão thành trong Giáo xứ đã xây dựng và duy trì Đoàn thể đến ngày hôm nay; Chắc hẳn rằng những khó khăn đang dần vượt qua trong ân sủng của Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Thay lời kết:

Thánh Tâm Giêsu từ bi vô ngần không bao giờ chê chối lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên, lời nguyện xin tha thiết. Thánh Tâm Giêsu là Vua Đất Việt muôn đợi./.

  (Trích sách nội quy GĐPTT và sổ lưu Xứ đoàn Bạch Đằng.)

Tóm lược: Gioan baotixita  Nguyễn Mạnh Tuấn

Số lượt truy câp bài viết: (375)