Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
Tin mới nhất
LỊCH CÔNG GIÁO 2019
Radio & website liên kết

  CHƯƠNG 1 : HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ     ( TIẾP THEO )

  1. -Làm việc tông đồ là gì ?

         Làm việc Tông đồ có nghĩa là làm cho người khác hiểu và yêu mến Chúa.  Chúa Giêsu  phải là trọng tâm  của người tông đồ, là  trái tim của người truyền giáo, là trung tâm điểm của đời sống tông đồ.

Người tông đồ phải có sự khao khát mãnh liệt  để làm cho người khác hiểu về Chúa, hay nói cách khác là đem Chúa đến vào tâm hồn mọi người. Người tông đồ phải biết đặt mình là người tông đồ của Chúa Giêsu,

        Thánh Phaolô  đã dạy :  Phải biết  kín  múc  sức mạnh  tông đồ  nơi Chúa Giêsu. Những người  chỉ có lòng hăng hái nhiệt thành bình thường, không biết  kín múc từ lòng nhiệt thành của Chúa Giêsu  thì không phải là người tông đồ  của Chúa , việc làm được  không phải là  việc tông đồ.  Đó chỉ là những người làm việc vì uy tín cá nhân, hoặc muốn tỏ cho mọi người kính phục, chứ không xuất phát từ lòng yêu mến Chúa. Sức mạnh để làm việc tông đồ  là ở  Chúa Giêsu. Phải  thấm nhuần  lời Thánh Phaolô: “ Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kytô sống trong tôi” ( Gl 2,20 ), vì thế  mà mọi suy nghĩ hành động  của chúng ta  đều là của Chúa Giêsu, thuộc về Chúa Giêsu.

  1. Làm sao để giúp cho mọi người hiểu biết và yêu mến Chúa ?

Muốn làm cho người ta hiểu về Chúa , người tông đồ  phải biết cách trình bày  giới thiệu  Chúa  một cách hấp dẫn  và thuyết phục, để thu hút mọi người có thể  tìm hiểu  và biết  cảm nhận sâu sắc  về Chúa Giêsu. Từ đó nảy sinh  tình yêu mến Chúa  cách  chân thành. Muốn thế, người tông đồ phải  có  sức mạnh  được thôi thúc  từ  tình yêu Chúa, phải  cảm nhận được Lời Chúa để truyền rao  bằng  hết cả tâm huyết  và sự hãnh diên về Chúa Kytô. Người càng văn minh hiểu biết cặn kẻ  thì càng nhận ra Thiên Chúa, càng hãnh diện về Đấng tạo thành.

       Sự hãnh diện về Chúa  phát sinh từ sự xác tín  trong cuộc đời chúng ta  luôn có Chúa, và  Chúa là  lẽ sống  của mỗi người. Phải  nhận biết  về tình thương của Chúa với mọi người  thì mới có được  lòng yêu mến Chúa một cách chân thành. Thánh Phaolô đã viết : “ Cho dầu là sự chết hay sự sống,  thiên thần hay ma vương quỷ lực,  hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẩm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kytô Giêsu”(Rm 8,38.39).Khi đã nhận ra tình yêu cao cả của Chúa , tức chúng ta đã biết  Nước Trời  là kho tàng, là viên ngọc quý; mà  chúng ta  phải biết bán của cải  ruộng đất thế gian  để cố mua bằng được  kho tàng đó, viên ngọc quý đó. Thật là điều hãnh diện vô cùng.

       Trở lại  vấn đề Hội đoàn , Người  Đoàn viên  GĐPTTTCG  phải hãnh diện với Hội đoàn của mình , để giới thiệu cho mọi người biết tôn thờ Tình yêu nơi Trái Tim Chúa. Chúa đã thương ban cho chúng ta được là con của Chúa, được gọi Chúa là Cha, cho dù chúng ta là những kẻ tội lỗi thấp hèn đáng phạt. Thánh  Phanxicô Assisi  đã phải  bật khóc  khi gọi Chúa là Cha trong mỗi lần  đọc  câu đầu  của  Kinh Lạy Cha . Tâm tình này  được phát xuất từ lòng yêu mến Chúa, qua sự nhận biết lòng yêu mến thẩm sâu nơi Thánh Tâm Chúa đối với con người. Nhận được điều này, người đoàn viên GĐPTTTCG sẽ biết làm tốt công tác tông đồ của mình, giới thiệu về Hội đoàn của mình bằng tất cả nhiệt tâm và thu hút mọi người đến với Thánh Tâm Chúa.

  1. Hoạt động tông đồ phải nằm trong lòng Giáo Hội.

Người Đoàn viên  GĐPTTTCG  phải biết làm công tác tông đồ trong lòng Giáo Hội. Phải gắn kết  những hoạt động của mình  với Giáo Hội. Tại địa bàn chính là nơi Giáo Xứ của từng thành viên cộng tác. Giáo xứ  chính là  cánh tay nối dài  của Giáo Hội. Từ nhận thức này, chúng ta  phải có sự ưu tư  về những công việc của Giáo Xứ, và  nổ lực đóng góp công sức của mình  bằng cả  tâm tình của  vai trò  người làm con , chứ  không  phải  là người ngoài  chỉ trích phê bình, phá khuấy cho hỏng việc  . . .  thí dụ như dựa vào Hội đoàn  để chống đối Cha xứ , nói xấu kẻ này  người khác, hay vận động bè phía gây chia rẽ mất đoàn kết trong giáo xứ . . . Những điều này là đi ngược lại Giáo Hội, không còn là tông đồ trong Giáo Hội nữa.

        Chúng ta cần lưu ý  việc hoạt động tông đồ  là phải gắn bó với  Giáo Hội  thì mới là  tông đồ giáo dân, mới thể hiện được  chức năng của  đoàn thể  Công giáo  tiến hành . Dĩ nhiên, tùy theo  trường hợp, tùy theo  từng hoàn cảnh  mà  chúng ta  phải  biết  sáng suốt  cộng tác  một cách  khác nhau, để hoàn thành nhiệm vụ mà Giáo Hội đã đặt niềm kỳ vọng./-

                                     Lược ghi: Pet. Minh Sơn

Số lượt truy câp bài viết: (424)