Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
LỊCH CÔNG GIÁO 2018
Radio & website liên kết

                                                      Nhà thơ Song Kiên

Không phải bác sỹ ngành y

Mà là bác sỹ chỉ vì xót thương

Bệnh nhân đau yếu trên gường

Ra toa chữa bệnh tình thương diệu kỳ


Số lượt truy câp bài viết: (214)