Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
LỊCH CÔNG GIÁO 2018
Radio & website liên kết

Jos. Hoàng Mạnh Hùng

Nếu mắt tôi không thấy

Và ngón tay không xỏ

Những dấu đinh tay Người

Tay không đặt cạnh sườn

Tôi không thể nào tin.

 

Như ngày xưa Tô-ma

Con người trần mắt thịt

Duy lý, duy thực nghiệm

Luôn hoài nghi, yêu sách

Đòi lý lẽ minh bạch

Nhân, vật chứng rõ ràng

Chỉ tin vào sự thật

Khi mắt thấy, tay sờ.

Đặt ngón tay vào đây

Hãy nhìn xem tay Thầy

Đặt tay cạnh sườn ta

Đừng cứng lòng như đá

Nhưng hãy tin nơi Thầy.

Được mắt thấy, tai nghe

Dung nhan Người sống lại

Tiếng yêu thương tha thiết

Bữa Tiệc ly ngày qua

Đôi tay được đụng chạm

Tới xác thân thánh Người

Tô-ma chợt bừng tỉnh,

Quỳ lạy tôn vinh Người:

Lạy Thiên Chúa của con!

Lạy Thiên Chúa của con!

Anh tin vì thấy Thầy

Phúc thay người không thấy

Nhưng vẫn tin nơi ta.

Con là kẻ hậu sinh

Chỉ tin theo bằng chứng

Của các tông đồ xưa

Qua lời dạy Giáo Hội

Xin cho con Đức Tin

Lòng tin bằng hạt cải

Để rao truyền chân lý

Đức Kitô chịu chết

Phục Sinh sau ba ngày

Cho con người được sống

Hưởng vinh quang với Người.

Toma 2

Chúa Nhật II Phục Sinh 2016

Đã đăng trên: 

http://gpcantho.com/bai-viet-giao-phan-can-tho-xin-cho-con-duc-tin-9766.aspx

http://www.thanhlinh.net/node/101618

Số lượt truy câp bài viết: (610)