Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
LỊCH CÔNG GIÁO 2018
Radio & website liên kết

Jos. Hoàng Mạnh Hùng

Giuse thánh đức cao vời

Cây cao bóng cả giữa hàng Thánh nhân

Xứng danh công chính phàm trần

Cành bông huệ trắng nhã hương khiết toàn

 

Giuse 2

Vâng theo ý Chúa an bài

Đưa về làm bạn Nữ trinh thánh triều

Cha nuôi Thiên Chúa làm người

Mẫu gương tuyệt hảo Thánh Hài Nhi theo

Khiêm nhường, thinh lặng ẩn mình

Lo toan Thánh thất ấm êm trong ngoài

Một đời ý Chúa vuông tròn

Vợ hiền, Con thảo tiễn đưa về trời

 

Xin cầu cùng Thánh quan thầy

Qua lời bầu cử, Chúa cho xác hồn

Luôn trong tình mến Thánh Gia

Khi nay và đến lúc tan cõi đời.

 

 

Lễ kính Thánh Giuse quan thầy 19-03-2016 

Xin mời đọc thêm bài viết về Thánh Giuse đã đăng: http://gdpttthathocmon.org/?p=4737#more-4737

 

Số lượt truy câp bài viết: (775)