Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
LỊCH CÔNG GIÁO 2018
Radio & website liên kết

                                                      Đaminh Hoàng Vũ

Con quỳ ngước mắt trông lên,

Ngôi Hai Thiên Chúa treo trên thập hình.

Lắng đọng…chia sẻ tâm tình,

Ôi sao chịu nỗi cực hình Chúa ơi.

banner-mua-chay-copyTâm con cảm thấy rối bời,

Xấu xa có đủ coi trời bằng vung.

Tự cho danh mác anh hùng,

Người đầy sát khí nổ tung bất kỳ.

Hành xử không cần phân suy,

Tha nhân khốn khổ mặc gì đến ta.

Thập giá con ngắm từ xa,

Tựa như lời nhắn của Cha dạy rằng.

Mùa Chay thống hối ăn năn,

Yêu thương san sẻ khó khăn ở đời.

Thập giá Chúa sẽ nhẹ vơi,

Con dân Thiên Chúa nghe lời Người ban.

Mùa Chay Năm Thánh sẳn sàng,

Giàu lòng thương xót vững vàng niềm tin.

Số lượt truy câp bài viết: (624)