Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
LỊCH CÔNG GIÁO 2018
Radio & website liên kết

Vincentê Nguyễn Duy Tân

Đường cha đi con luôn dõi

Bước chân ngài lẹ bước chân

Đường gập ghềnh lẹ chân cha

Chậm chân bước con theo hoài

Cha ngoảnh lại, con xa mãi

Đưa tay ra, con sát kề

Đời có cha con vững bước

Cha có Chúa, con có cha

Gia đình này quyết chẳng lay

Thánh Tâm Chúa mãi trong ta

Xin chúc cha tâm ở mãi

Thánh Tâm Chúa ngự trị luôn

Cho chúng con mãi bên cha

Cha và con luôn có Chúa

Nguyện xin Chúa ban ơn cho

Cha bình an, cha bình an …

Số lượt truy câp bài viết: (613)