Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
Tin mới nhất
LỊCH CÔNG GIÁO 2019
Radio & website liên kết

Trong phiên họp thường kỳ BCH/GĐPTTTCG.TGP Sàigòn 18-01-2014

GIỜ KINH TỐI: TÔN VƯƠNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Lược ghi: Pet. Minh Sơn

Trong các mặt sinh hoạt của đoàn thể GĐPT, việc thực hiện nghi thức Tôn Vương Thánh Tâm Chúa Giêsu làm Vua Tình yêu ngự trị trong gia đình là điều hết sức quan trọng. Nghi thức này không phải chỉ dành riêng cho đoàn viên, mà dành cho tất cả mọi gia đình giáo dân; trong đó, người đoàn viên là nòng cốt hướng dẫn giúp đỡ những gia đình, mặc dù chưa gia nhập đoàn thể, để thực hiện lòng ước muốn tôn sùng Thánh Tâm Chúa của mọi người.

Đoàn thể GĐPTTTCG có mục đích trọng tâm là “Cổ vũ lòng tôn sùng và đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu”; tuy nhiên, hầu như chúng ta chưa để ý đến, hoặc chưa nắm bắt được làm cách nào để thực hiện việc “cổ vũ”, hay cổ vũ những ai . . .

    Trong các mặt sinh hoạt của đoàn thể GĐPT, việc thực hiện nghi thức Tôn Vương Thánh Tâm Chúa Giêsu làm Vua Tình yêu ngự trị trong gia đình là điều hết sức quan trọng. Nghi thức này không phải chỉ dành riêng cho đoàn viên, mà dành cho tất cả mọi gia đình giáo dân; trong đó, người đoàn viên là nòng cốt hướng dẫn giúp đỡ những gia đình, mặc dù chưa gia nhập đoàn thể, để thực hiện lòng ước muốn tôn sùng Thánh Tâm Chúa của mọi người. Từ đó, chúng ta mới thực hiện được mục đích tiếp theo là “Thánh hoá bản thân và gia đình, thực hiện ơn gọi sứ mạng Tông Đồ của người Kitô hữu”.

     Điều kế đến cũng cần nắm bắt thêm là việc thánh hóa bản thân và gia đình. Trong kỳ họp công nghị vừa qua, Đức Hồng Y G.B. Phạm Minh Mẫn đã nhấn mạnh việc thực hiện đọc kinh tối trong các gia đình. Điều này thật trùng hợp với việc hội đoàn chúng ta tổ chức các giờ kinh Tôn Vương Đền tạ trong gia đình vào buổi tối. Vì vậy mong các đoàn viên GĐPT nên cố gắng, trước hết là thực hiện Tôn Vương trong gia đình mình, sau đó giới thiệu và mời gọi các gia đình xung quanh. Nếu gia đình mình đã tổ chức Tôn Vương Thánh Tâm Chúa, nhưng cứ mỗi năm lại mời đoàn thể đến thực hiện lại nghi thức Tôn Vương là điều rất tốt cần khuyến khích. Điều này tạo nên sự nhắc nhở gia đình chúng ta biết tôn thờ Tình yêu thương của Thiên Chúa trong đời sống đức tin, luôn cố gắng sống và thực thi Lời Chúa dạy.

     Hiện nay, việc đọc kinh tối trong gia đình đang rất hạn chế, do ảnh hưởng của việc làm ăn sinh sống hằng ngày, giờ kinh tối thường thiếu vắng vài người mà dần dần bị xao lãng, việc họp nhau đọc kinh chung hằng đêm trở nên khó khăn. Nói khó khăn không có nghĩa là không làm được, chỉ là do mỗi người chúng ta chưa có một quyết tâm. Bằng cách nào đó, mỗi đoàn viên cần tìm ra một biện pháp khắc phục cho gia đình mình. Giờ kinh tối trong gia đình, hoặc đọc bình thường theo thói quen, hoặc tổ chức Tôn Vương Đền tạ là để củng cố gia đình của chúng ta. Trong giờ kinh thường có đọc Lời Chúa, có suy niệm, để nhắc nhở nhau một cách nhẹ nhàng, đạt hiệu quả biến đổi cách sống nhiều hơn, bớt dần những thói hư tật xấu, tăng thêm lòng bác ái yêu thương.

      Ước mong sao tất cả đoàn viên GĐPT trong giáo phận hưởng ứng lời mời gọi của Đức Hồng Y, phát động thực hiện tốt giờ kinh tối trong gia đình mình, làm hạt nhân để nêu gương cho các gia đình khác. Lời Chúa trong giờ kinh sẽ giúp thánh hóa bản thân chúng ta, đến con cháu trong nhà và lan tỏa đến những nhà lân cận. Mặc dù mỗi gia đình có một cái khó riêng, nhưng không gì không thể làm được khi chúng ta có một quyết tâm. Thời giờ và công việc không phải là chính yếu, tinh thần và ý chí mới là điều quyết định giúp chúng ta vượt qua tư tưởng ngại khó.

      Việc Tôn Vương Chúa Giêsu làm Vua gia đình đã là linh đạo cho hoạt động của đoàn thể GĐPT. Hãy thường xuyên thực hiên giờ kinh Tôn Vương để củng cố gia đình của chúng ta và giới thiệu Thánh Tâm Chúa đến với mọi người./.

 

Số lượt truy câp bài viết: (401)