Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
Tin mới nhất
LỊCH CÔNG GIÁO 2019
Radio & website liên kết

                                      Đaminh Nguyễn Văn Cửu – Gx Chợ Cầu

Trong một giáo xứ mạnh, đương nhiên cộng đồng nơi đó sống đạo tốt, hoạt động tốt. Đoàn thể phải là các chân rết có chiều sâu kích hoạt, không thể thiếu và không thể không có. Các vị đứng đầu của mỗi tổ chức đoàn thể, nghiễm nhiên là những người lái tàu đi cùng một hướng do Thuyền trưởng (cha xứ) chỉ định. Để có một buồng lái điều khiển tốt, người lái tàu cần hợp nhất với Thuyền trưởng, và nhân viên trên tàu phải hợp nhất với người tài công.

         

Thực hành năm tân phúc âm hóa giáo xứ và cộng đoàn. Trước hết linh mục chính xứ và linh mục phụ tá là muối là men, là các vị đầu tàu, là Thuyền trưởng để chèo lái con thuyền giáo xứ đạt đến mục đích chung của giáo hội toàn cầu. Cả cộng đoàn giáo xứ cùng làm nên một tình yêu mới sống động, tràn đầy thần khí trong Đức Giêsu Kitô.

Một con thuyền trong giáo xứ đương nhiên phải được hợp nhất trong mọi hoạt động của Chúa Thánh Thần, cùng một đức tin, cùng một tình yêu đồng loại , cùng một tình yêu Thiên Chúa. Các thuyền viên trong cùng một con thuyền Hội Thánh, luôn gắn bó cộng tác chặt chẽ với Thuyền trưởng, sẽ trở nên một con tàu vững mạnh dù có sóng to bão lớn cũng chẳng lay chuyển.

Mỗi Kitô hữu được hợp thành một cộng đồng ngôi vị, trong một cộng đoàn giáo xứ, luôn phải thấy được bổn phận và trách nhiệm của mình là muối là men, lan tỏa ánh sáng đức tin trong sứ mệnh, trong ơn gọi người giáo dân Kitô hữu, một quà tặng được Thiên Chúa ban để cùng hành trình nên thánh, đấy là hồng ân cứu độ mà sứ mệnh ơn gọi phải làm chứng cho Thầy, cho Tin Mừng.

Linh mục là muối là men

Cho muối ướp mặn cho men dậy lòng

Giáo dân tin tưởng trông mong

Cộng đoàn thánh thiện tâm lòng an vui.

Trong một giáo xứ mạnh, đương nhiên cộng đồng nơi đó sống đạo tốt, hoạt động tốt. Đoàn thể phải là các chân rết có chiều sâu kích hoạt, không thể thiếu và không thể không có. Các vị đứng đầu của mỗi tổ chức đoàn thể, nghiễm nhiên là những người lái tàu đi cùng một hướng do Thuyền trưởng (cha xứ) chỉ định. Để có một buồng lái điều khiển tốt, người lái tàu cần hợp nhất với Thuyền trưởng, và nhân viên trên tàu phải hợp nhất với người tài công.

Các tông đồ xưa khi hợp nhất với nhau một lòng một ý (Cv 2,24). Nay các đoàn thể cũng là các môn đệ, tông đồ hợp nhất với cha xứ, cùng với cha xứ trong sứ vụ, trong trách nhiệm và trong công tác phục vụ. Sự hợp nhất với nhau và vâng phục cha xứ, sẽ luôn là muối mặn ướp được mà không bị rã tan (Mt 5,13), trở thành men để khơi dậy lòng và lan tỏa, cũng như phát triển  các thành viên của mình.

Đoàn thể chân rết chung tình

Hiệp nhất vững mạnh xứ mình dựng xây

Cùng với cha xứ hôm nay

Trở thành men muối mê say cho đời.

GĐPTTT Chúa Giêsu hôm nay quy nạp thành viên là những bậc gia trưởng trong mỗi gia đình Kitô hữu, và cũng  là vai trò một đoàn thể có thế giá mạnh trong giáo xứ, để cùng với cha linh hướng, cha chính xứ xây dựng cộng đoàn giáo xứ, phục vụ dân thánh Chúa. Qua thời gian năm tháng ngày dài lớp người thay đổi đã đưa đến các vị có tuổi cao niên. Nhưng:

Tuổi cao không phải là già

Tháng ngày cầu nguyện đậm đà muối men

Ướp cho tuổi trẻ mon men

Cuộc sống xã hội bon chen giữa đời

Tân phúc âm hóa đến rồi

Những người lớn tuổi bồi hồi lo toan

Thành cây cổ thụ khôn ngoan

Làm muối ướp mạnh chứa chan tình người

Làm men lan tỏa cho đời

Gia đình phạt tạ xây lời yêu thương.

Tóm lại, nòng cốt muối men là một giá thể được ướp mặn, được dậy men, đó là điểm xuất phát của tình yêu, tình yêu được triển nở và bắt nguồn từ Thiên Chúa. Cha xứ và cộng đoàn cùng các tổ chức đoàn thể, trong đó có GĐPTTT Chúa Giêsu, luôn gắn kết hai chữ tình yêu; để có được tình yêu, sẽ có tất cả. GĐPTTT Chúa Giêsu nay vẫn vang dội một đời sống đạo đức, thánh thiện, thực hiện giờ Đền tạ và giờ Tôn Vương Chúa Giêsu trong các gia đình, vẫn được các cụ lớn tuổi khuyên dạy, nhắc nhở, bảo ban, khuyến khích. Nên:

Tuổi cao chí khí càng cao

Tuổi trẻ dựa vào sẽ vững tâm hơn.

 

ÂN HUỆ TỪ PHẠT TẠ

Thánh tâm phạt tạ hăng say

Để ân huệ Chúa mỗi ngày thêm tăng

Để sống với đức công bằng

Bù đắp tội lỗi thưa rằng hy sinh

Giờ kinh phạt tạ cho mình

Và cho người khác hữu tình đệ huynh

Giêsu Chúa đã hy sinh

Chuộc tội nhân thế để tình khắc gi

Gia đình phạt tạ thực thi

Tôn vương lửa mến hãy đi mọi nhà

Chẵng quản gần cũng như xa

Hãy đem chúa đến nhà nhà an vui

Ân huệ đón nhận từ trời

Giờ kinh minh chứng lời người vinh danh

Ơn gọi phát triển ngọn ngành

Thánh tâm lửa mến trong xanh như trời.

Số lượt truy câp bài viết: (418)