Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
Tin mới nhất
LỊCH CÔNG GIÁO 2019
Radio & website liên kết

Theo tinh thần phiên họp thường kỳ mở rộng của Ban chấp hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn vào ngày 01-10-2014, đã kết thúc chương trình vận động quyên góp giúp giáo xứ Lộc Tấn, giáo phận Phú Cường, xây nhà nguyện. Nay BCH.GĐPTTTCG giáo hạt kính gửi thư cảm tạ như sau:

Tổng Giáo Phận Tp.HCM                            GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIẾSU

     Giáo hạt Hóc Môn                                                               —o—0o—

         —oOo—

                                          THƯ CẢM ƠN

 

·     -Trọng kính cha Tổng linh hướng GĐPTTTCG. TGP. TpHCM.

·     -Trọng kính quí cha linh hướng các xứ đoàn trong giáo hạt Hóc Môn.

·     -Kính thưa Ban Chấp hành các xứ đoàn, quý đoàn viên, các nhà hảo tâm cùng quý ân nhân trong và ngoài đoàn thể GĐPTTCG.

    Hưởng ứng lời mời gọi của cha Tổng linh hướng và BCH GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn, trong việc giúp đỡ xây dựng nhà nguyện, cách giáo xứ Lộc Tấn –  giáo hạt Bình Long, giáo phận Phú Cường –  khoảng 20 km, tạo điều kiện cho các em thiếu nhi nghèo người dân tộc thiểu số nơi giáo điểm truyền giáo giáp biên giới Campuchia, có nơi tập trung vào mỗi buổi sáng Chúa nhật, tham dự Thánh lễ và học hỏi Giáo lý, Kinh Thánh, do cha xứ và quí tu sĩ nam nữ đảm nhận, giúp các em thấm nhuần sinh hoạt đạo đức Công giáo, để ngày một gần Chúa hơn.

          Được sự đồng thuận của quý Cha linh hướng, các xứ đoàn đã vận động :

1.     Xđ Bà Điểm:                                                                  1.500.000đ

2.     Xđ Ba Thôn:                                                                   2.000.000đ

3.     Xđ Châu Nam:                                                               2.620.000đ

4.     Xđ Chợ Cầu:                                                                  1.000.000đ

5.     Xđ Lạc Quang:                                                               2.000.000đ

6.     Xđ Tân Đông:                                                                 9.010.000đ

7.     Xđ Tân Hưng:                                                               13.000.000đ

8.     Xđ Tân Mỹ:                                                                       500.000đ

9.     Xđ Tân Quy:                                                                   2.000.000đ

10.  Xđ Trung Mỹ Tây:                                                            1.000.000đ   

11. Ông Giuse Vũ Đình Dần (Gx Tân Đông)                         2.000.000đ   

12. Ông Đaminh Nguyễn Thành Vinh (Gx Tân Đông)           1.000.000đ

13. Bà Anna Nguyễn Thị Vinh (Canada):                                  800.000đ

14. Ông Giuse Trần Văn Đoan (Cơ sở mai táng Tiến Đệ)   2.000.000đ

15. Ông Đaminh Nguyễn Văn Uy (Gx Tân Hiệp)                   1.000.000đ   

16. Ban Chấp hành GĐPTTTCG Tổng giáo phận                 2.000.000đ

17. Quỹ Bác ái nhiệm kỳ trước còn:                                          490.000đ

18. Ông Vinc.M. Trần Văn Tĩnh (Gx Lạc Quang)                       180.000đ

19. Ông Micae Chu Văn Bằng (Xđ Châu Nam)                      1.000.000đ

20. Chị Bông (Cơ sở mai táng Tiến Đệ II)                             1.000.000đ                                                                ________________________________

                                                                     Tổng cộng:      46.100.000đ

                                (bốn mươi sáu triệu một trăm ngàn đồng)

   Thay lời cha Đaminh Hoàng Văn Chỉ chánh xứ Lộc Tấn, Ban chấp hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn chúng con xin hết lòng cảm tạ tri ân cha Tổng linh hướng, quý cha linh hướng GĐPTTTCG các xứ đoàn, đã rộng tình cho phép các Ban Chấp hành xứ đoàn vận động bác ái, quý đoàn viên quí ân nhân xa gần giúp đỡ, đóng góp được số tiền như đã kể trên.

    Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu tuôn tràn hồng ân trên quý cha và tất cả quý vị cùng gia đình, đã rộng tay góp phần xây dựng mở mang Nước Chúa.

                                                     Hóc Môn ngày 10 tháng 10 năm 2014

                                                               TM.BCH.GĐPTTTCG

                                                                      Trưởng ban

                                                            Giuse Nguyễn Phú Nhuận

                                                                          (đã ký)

Số lượt truy câp bài viết: (540)