Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
Tin mới nhất
LỊCH CÔNG GIÁO 2019
Radio & website liên kết

Xin giới thiệu phần Thư Viện chứa các Video Clip, theo diễn tiến hoạt động chung của GĐPTTTCG Giáo hạt Hóc Môn, cùng các xứ đoàn trong giáo hạt.

  1. Video Clip: Giáo hạt Hóc Môn Thực thi bác ái tại Tân Thông, Củ chi ,ngày 05/06/2013
  2. Video: GĐPTTTCG Giáo hạt Hóc Môn thực thi bác ái tại Minh Châu, Kiên giang ngày 28/11/2012
  3. Video clip: Toán 4- Xứ đoàn Tân Đông: Sinh hoạt trong giờ kinh đền tạ – ngày 02/11/2013
  4. Video Clip: Xứ đoàn Tân Đông: Thăm các Cha hưu dưỡng tại An Dưỡng Viện Phát Diệm – ngày 10/11/2013
  5. Clip: Xứ đoàn Trung Mỹ Tây: Tôn Vương đầu năm  – ngày 05/01/2014
  6. Clip: GĐPTTTCG Họp Tất Niên tại Tân Hưng – ngày 18/01/2014
  7. Video: Lễ phong Thánh Gioan XXIII & Gioan Phaolô II – ngày 27/04/2014
  8. Video clip: GĐPTTTCG Giáo Hạt Hóc Môn bầu chọn Tân Ban Chấp Hành – ngày 08/06/2014
  9. Video clip: Thành Lập xứ đoàn Ba Thôn – ngày 06/06/2014
  10. Video clip: GĐPTTTCG Giao hạt Hóc Môn: Mừng Bổn Mạng – ngày 26/06/2014

Số lượt truy câp bài viết: (440)