Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
Tin mới nhất
LỊCH CÔNG GIÁO 2019
Radio & website liên kết

K1600_Thiep GDPTHƯƠNG XUÂN

Xuân đang gieo rắc niềm vui mới

Cầu chúc cho nhau nhiều thánh ân

Tiễn bước muộn phiền về quá khứ

Đón chào hồng phúc đến niên tân

Hương xuân phảng phất tình bác ái

Cuộc sống an hòa khắp thế nhân.

Số lượt truy câp bài viết: (8)