Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
LỊCH CÔNG GIÁO 2018
Radio & website liên kết

GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn xin chân thành biết ơn các vị ân nhân hảo tâm, đã đóng góp tài vật hỗ trợ việc hoạt động và phát triển của hội đoàn. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu trả công bội hậu và ban bình an trên quý vị và gia đình.

DANH SÁCH ÂN NHÂN GĐPTTTCG GIÁO HẠT HÓC MÔN

Cập nhật ngày 06-11-2013

—oOo—

 1. Maria Đỗ Thị Nhường và linh hồn Giuse                            Tân Mỹ   (đã mất)
 2.  Maria Nguyễn Thị Liễu                                                    Tân Mỹ   (đã mất)
 3.            Nguyễn Văn Bình                                                 Tân Mỹ   (đã mất)
 4. Maria Đoàn Thị Sáu và Đaminh Lâm Duy Bích            Tân Mỹ   (đã mất)       cấp bằng ngày:  2008
 5. Maria Trần Thị Tho & linh hồn Maria Ng.Thanh Thủy     Tân Mỹ                                          2008  
 6. Giuse Đỗ Viết Chính                    Bùi Môn                   29-10-2009
 7. Maria Đinh Thị Miến                   Tân Mỹ   (đã mất)      2009          
 8. Đaminh Đinh Viết Thuật và Maria Đinh Thị Na          Tân Mỹ   (đã mất)              2009
 9. Giuse Đinh Văn Tuân                  Tân Mỹ   (đã mất)               2009
 10. Tômasô Vũ Văn Lai                    Tân Mỹ   (đã mất)      06-08-2009
 11. Phêrô Viên Văn Tuấn và Maria Viên Thị Hiền     Tân Mỹ   (đã mất)    29-10-2009
 12. Phanx. X. Viên Văn Hồng           Tân Mỹ   (đã mất)       29-10-2009
 13. Linh hồn Giuse và linh hồn Rosa      Tân Mỹ   (đã mất)  29-10-2009
 14. Maria Vũ Thị Nhơn                         Tân Mỹ   (đã mất)  04-12-2009
 15. Maria Phạm Thị Khuyên                 Tân Mỹ             2009
 16. Maria Hồ Thị Thanh Lan                  Tân Mỹ             2009
 17. Maria Đinh Thị Hường                     Tân Mỹ            2009
 18. Giuse Đào Văn Quyết                     Tân Mỹ            2009
 19. Đaminh Nguyễn Hữu Trà và GioaKim Ng.Hữu Tú     Tân Mỹ   2009
 20. Giuse Nguyễn Đức Khánh và linh hồn Giuse           Tân Mỹ   2009
 21. Maria Nguyễn Thị Dung và linh hồn Maria               Tân Mỹ    2009
 22. Anna Ng. Thị Thiên Hương                                   Tân Mỹ    2009
 23. Antôn Nguyễn Thế Bình                           Tân Hưng     24-11-2009
 24. Rôcô Nguyễn Đức Thắng                         Tân Mỹ        04-12-2009
 25. Barnaba Vũ Văn Bổng                             Tân Mỹ        04-12-2009
 26. Andrê Nguyễn Văn Linh              Tân Mỹ (đã mất)    06-05-2010    
 27. Giuse Vũ Văn Tiếng                   Tân Mỹ (đã mất)     06-05-2010  
 28. Maria Nguyễn Thị Ngọ                Tân Mỹ                  06-05-2010
 29. Giuse Nguyễn Trung Chính        Tân Mỹ   (đã mất)     03-07-2010
 30. Đaminh Phạm Văn San             Tân Mỹ   (đã mất)       03-09-2010
 31. Anna Phạm Thị Gương             Tân Mỹ                      03-09-2010
 32. Maria Đỗ Thị Nụ                       Tân Mỹ                       03-09-2010
 33. G.B. Trần Văn Ngoan và linh hồn Anna Trần Thị  Na    Tân Mỹ   (đã mất)      01-10-2010
 34. Maria Ng.Thị Thùy Trang                Tân Mỹ                  01-10-2010
 35. Antôn Nguyễn Nhật Tín                  Tân Mỹ
 36. Phêrô Trần Văn Mùi                       Tân Mỹ  
 37. Maria Bùi Thị Tỵ                            Tân Mỹ  
 38. Lucia Vũ Thị Thanh và linh hồn Vinh sơn     Tân Mỹ
 39. Antôn Hoàng Hữu Phú                          Tân Mỹ  
 40. Maria Trần Thị Yên                               Tân Mỹ  
 41. Phaolô Phạm Trọng Bái                        Tân Mỹ
 42. Maria Nguyễn Thị Ý                              Tân Mỹ
 43. Anna Trần Thị Lạc                                Tân Mỹ
 44. Maria Trần Thị Bích Liên                 Chợ Cầu              27-01-2011
 45. Giuse Đỗ Hải Sơn                          Bùi Môn              10-03-2012
 46. Giuse Đặng Văn Tuyến                   Bùi Môn              10-03-2012
 47. Don Bosco Vũ Đình Thạc                Tân Hưng             10-03-2012
 48. Phaolô Ng. Trung Thâm                   Đông Quang         10-03-2012
 49. Bà Phạm Thị Bạch Mai (Giám đốc Cty Thiên Thành Đạt)  Lạc Quang     10-03-2012
 50. Giuse Nguyễn Ngọc Anh                 Tân Mỹ                10-03-2012
 51.  Giuse Phạm Văn Minh                   Tân Hưng             13-06-2012
 52. Maria Nguyễn  Hoàng Phương Loan       Tân Hưng       13-06-2012
 53. Maria Nguyễn Thị Cậy                    Bùi Môn  (đã mất)  24-06-2012
 54. Louis Nguyễn Văn Long               Tân Đông  (đã mất)   27-06-2013
 55. Maria Ng.  Thị Ngọc Nga        Tân Đông (Việt kiều Úc)  30-07-2012
 56. Maria Ng. Thị Minh Nguyệt (Gx Hiển Linh-GĐ)    Tân Đông  30-07-2012
 57. Antôn Vũ Văn Vinh             Tân Đông               24-08-2012
 58. Martino Vũ Thế Hiển            Tân Đông              24-08-2012
 59. Giuse Đặng Văn Hai            Cầu Lớn                01-09-2012
 60. Giuse Trẩn Cao Đồi             Chợ Cầu  (đã mất)  17-10-2012
 61. Phaolô Hoàng Văn Khải        Chợ Cầu               17-10-2012
 62. Maria Đỗ Thị Yêu                  Chợ Cầu              17-10-2012
 63. Giuse Võ Hồng Nguyên         Chợ Cầu              17-10-2012
 64. Đaminh Đinh Viết Vinh            Tân Mỹ               04-01-2013
 65. Teresa Trịnh Thị Mến               Tân Mỹ               04-01-2013
 66. Phanx. Xavie Trần Văn Hợp     Chợ Cầu             12-01-2012
 67. Giuse  Phạm Khắc Hiểu          Lạc Quang           31-03-2013
 68. Antôn Lê Hùng Việt               Chợ Cầu   (Đã mất)     25-04-2013
 69. Rosa  Bùi Thị Hướng             Châu Nam             01-06-2013
 70. Vincente Phan Đức Mạnh           Tân Hưng                11-08-2013
 71. Anna Chu Thị Kỳ                  Tân Đông  (đã mất)         01-10-2013
 72.  Gioan Trương Quang Vũ              Bà Điểm                01-11-2013

                                                            Cập nhật ngày 06-11-2013

 

DANH SÁCH ÂN NHÂN GĐPTTTCG GIÁO PHẬN TP.HCM

(Thuộc Giáo hạt Hóc Môn)

—oOo—

 1. Maria Vũ Thị Lĩnh –    Xđ Bùi Môn (đã mất)
 2. Maria Phạm Thị Nhật –  Xđ Bùi Môn
 3. Maria Phan Thị Tầm –   Xđ Bùi Môn   –  Ngày cấp bằng 01-08-2012
 4. Rosa Phạm Thị Nhật – Xđ Châu Nam – Ngày cấp bằng   09-08-2012
 5. Maria Vũ T. Tươi Hồng – Xđ Tân Đông – Ngày cấp bằng 18-08-2012
 6. Vinc. Trần Văn Tĩnh –   Xđ Lạc Quang – Ngày cấp bằng  18-08-2012
 7. Antôn Nguyễn V. Châu -Xđ Lạc Quang -Ngày cấp bằng 18-08-2012
 8. Maria Nguyễn Thị Thơi -Xđ Châu Nam – Ngày cấp bằng 18-08-2012
 9. Giuse Nguyễn V. Hinh – Xđ Chợ Cầu –  Ngày cấp bằng  17-10-2012
 10. Giuse Phạm Duy Tùng -Xđ Châu Nam -Ngày cấp bằng  18-11-2012
 11. Đaminh Ng. Thành Vinh -Xđ Tân Đông -Ngày cấp bằng  03-02-2013
 12. Vincente Ng. Duy Tân – Xđ Tân Hưng – Ngày cấp bằng  14-03-2013

                                                           Cập nhật ngày 06-11-2013

Số lượt truy câp bài viết: (454)