Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
Tin mới nhất
LỊCH CÔNG GIÁO 2019
Radio & website liên kết

- Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Tân Hưng xin thông báo hiếu sự sau đây:

     Bà cố Maria Đoàn Thị Suất (Tính), sinh năm 1938, tại giáo xứ Vĩnh Phú, giáo phận Bùi Chu – thân mẫu cha Gioakim Nguyễn Thành Tựu, Lm phó xứ kiêm linh hướng GĐPTTTCG xứ đoàn Tân Hưng, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sàigòn – được Chúa gọi về lúc 10 giờ 30 phút ngày 11/05/2019.

   Thánh lễ tại gia được tổ chức vào lúc 15 giờ ngày thứ Hai 13/05/2019, tại địa chỉ xã Nghĩa Tân, H. Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định – thuộc giáo xứ Giáo Lạc, giáo phận Bùi Chu.

77a68362dec9d2435880c13e2c2d9716    Thánh lễ tiễn đưa được cử hành vào lúc 08 giờ 30 sáng thứ Ba 14/05/2019 tại nhà thờ giáo xứ Giáo Lạc. Sau đó di quan linh cửu bà cố Maria đến an táng tại nghĩa trang Đất Thánh giáo xứ.

    Lm. linh hướng GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn Vinhsơn Nguyễn Văn Hồng, Ban chấp hành GĐPTTTCG giáo hạt và xứ đoàn Tân Hưng, cùng xứ đoàn Tân Quy kết nghĩa, xin thành kính phân ưu cùng cha Gioakim và quý linh tông huyết tộc.

    Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp, nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu sớm đón rước linh hồn bà cố Maria về hưởng Nhan Thánh Chúa muôn đời.

  • Xin Ban chấp hành các xứ đoàn nhanh chóng lập chương trình cầu nguyện cho bà cố Maria ngay từ hôm nay.

Số lượt truy câp bài viết: (12)