Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
Tin mới nhất
LỊCH CÔNG GIÁO 2019
Radio & website liên kết

Dom. Hoàng Vũ – Xđ Tân Hưng

Trời mang sắc tím đượm buồn,

Thập tự Người đó con đường chông gai.

Hy sinh thân xác vì ai?

Để rồi khổ lụy thân tàn xác xơ.

tải xuống (1)

Thế gian tỉnh thức, đừng mơ,

Hãy cùng sám hối tội nhơ đời mình.

Dâng lên Thiên Chúa lời kinh,

Ăn năn hối lỗi chân tình lòng ngay.

Đừng vì thế gian mà say,

Hãy vì tình Chúa hôm nay trở về.

Dẫu cho tội lỗi ê chề,

Ngài luôn tha thứ vỗ về đở nâng.

Mùa Chay sám hối, xin vâng,

Đồng hành cùng Chúa nguyện dâng thân mình.

Thập Tự, ánh sáng bình minh,

Tím buồn tan biến tôn vinh danh Ngài.

Số lượt truy câp bài viết: (12)