Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
Tin mới nhất
LỊCH CÔNG GIÁO 2019
Radio & website liên kết

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Tân Đông xin thông báo hiếu sự sau đây:

     Anh Vincente Trần Đình Thuyên, sinh năm 1970 – Thủ quỹ GĐPTTTCG xứ đoàn Tân Đông, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sàigòn – được Chúa gọi về lúc 10 giờ 55 phút ngày 17/02/2019.

     Thánh lễ tại gia được cử hành vào lúc 15 giờ ngày 18/02/2019 tại địa chỉ ấp 5, xã Đông Thạnh, H. Hóc Môn, Tp.HCM.

     Nghi thức viếng tang cầu nguyện của Ban Chấp hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn, kết hợp với đại diện các xứ đoàn và xứ đoàn Ba Thôn kết nghĩa, sẽ được tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 18/02/2019 tại tư gia anh Thuyên.

     Thánh lễ tiễn đưa được cử hành vào lúc 04 giờ 30 sáng ngày 19/02/2019 tại nhà thờ giáo xứ Tân Đông. Sau đó di quan linh cữu ông Thuyên đến hỏa táng tại Tháp Long Thọ, Củ Chi.

     Ban chấp hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn, các xứ đoàn trong giáo hạt, xứ đoàn Ba Thôn, xin thành kính phân ưu cùng xứ đoàn Tân Đông và tang quyến.

     Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria chí thánh, nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu sớm đón rước linh hồn anh Vincente về hưởng Nhan Thánh Chúa muôn đời.

  • Xin các xứ đoàn hiệp ý dâng kinh cầu nguyện cho linh hồn anh Vincente.

Xin tất cả các xứ đoàn và Xđ Ba Thôn cử thành viên đại diện phối hợp cùng cấp hạt đến viếng tang. Tập trung lúc 18 giờ 30 tại nhà thờ Gx Tân Đông.n Đình Thuyên, sinh năm 1970 – Thủ quỹ GĐPTTTCG xứ đoàn Tân Đông, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sàigòn – được Chúa gọi về lúc 10 giờ 55 phút ngày 17/02/2019.

     Thánh lễ tại gia được cử hành vào lúc 15 giờ ngày 18/02/2019 tại địa chỉ ấp 5, xã Đông Thạnh, H. Hóc Môn, Tp.HCM.

     Nghi thức viếng tang cầu nguyện của Ban Chấp hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn, kết hợp với đại diện các xứ đoàn và xứ đoàn Ba Thôn kết nghĩa, sẽ được tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 18/02/2019 tại tư gia anh Thuyên.

     Thánh lễ tiễn đưa được cử hành vào lúc 04 giờ 30 sáng ngày 19/02/2019 tại nhà thờ giáo xứ Tân Đông. Sau đó di quan linh cữu ông Thuyên đến hỏa táng tại Tháp Long Thọ, Củ Chi.

     Ban chấp hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn, các xứ đoàn trong giáo hạt, xứ đoàn Ba Thôn, xin thành kính phân ưu cùng xứ đoàn Tân Đông và tang quyến.

     Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria chí thánh, nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu sớm đón rước linh hồn anh Vincente về hưởng Nhan Thánh Chúa muôn đời.

  • Xin các xứ đoàn hiệp ý dâng kinh cầu nguyện cho linh hồn anh Vincente.

Xin tất cả các xứ đoàn và Xđ Ba Thôn cử thành viên đại diện phối hợp cùng cấp hạt đến viếng tang. Tập trung lúc 18 giờ 30 tại nhà thờ Gx Tân Đông.

Số lượt truy câp bài viết: (3)