Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
LỊCH CÔNG GIÁO 2019
Radio & website liên kết

Jos. Hoàng Mạnh Hùng

GIAO THỪA

Nhân gian, trời đất giao mùa

Do tay Thiên Chúa kỳ công tác tạo

Đông tan Xuân đến tuôn trào

Mạch nguồn sự sống đâm bông kết chồi

Phút giao thừa lắng tâm hồn

Tạ ơn Thiên Chúa xoay vần càn khôn.

Giao Thua

TÂN NIÊN

Tân niên lộc Thánh tuôn trào

Vườn Xuân vừa nở mai vàng lung linh

Suốt năm xin Chúa chúc lành

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm xác hồn

Gia đình lời Chúa gọi mời

Đền thiêng Chúa ngự cùng nhau nguyện cầu.

Tân Niên

Số lượt truy câp bài viết: (6)