Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
LỊCH CÔNG GIÁO 2018
Radio & website liên kết

Thơ Ca

                                                       Dom. Vũ Hoàng Vũ – Xđ Tân Hưng

Mùa Chay về rồi Chúa ơi!

 Con đây chợt nghĩ tới ngay phận mình.

Một đời Chúa đã hy sinh.

Treo trên Thập Giá vì tình thương yêu.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (405)

                                   Dom.Vũ Hoàng Vũ – Xđ Tân Hưng

                                                                        05-04-2014

Mừng Bổn mạng cha – Kính Thánh Vinh sơn.               

Cầu Chúa ban ơn,  cho cha hồng phúc.

Để cha vâng phục,  thánh ý Chúa Trời.

Thánh là tượng đài,  dẫn cha tiến bước.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (404)

Jos. Hoàng Mạnh Hùng

Tạ ơn Chúa năm đã qua nhìn lại

Sống trần gian thêm nữa một tuổi đời

Xin tích đức, thêm công, cầu phúc

Đón mùa Xuân vĩnh viễn nơi quê Trời

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (387)