Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
LỊCH CÔNG GIÁO 2018
Radio & website liên kết

Thơ Ca

                                                                             Gia ân – Xđ Tân Hưng

Lời Kinh Mân Côi, Mẹ tha thiết mời.

Lời Kinh Mân Côi, sám hối tội đời.

    Lời Kinh Mân Côi, linh hồn được rỗi.

 Lời Kinh Mân Côi, bình an thế giới.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (418)

Jos. Hoàng Mạnh Hùng

Mừng lễ Thánh Monica – Quan thầy các bà mẹ Công giáo Việt Nam 2014

Giòng nước mắt

Đẫm lời kinh khấn nguyện

Mười tám năm

Giọt mặn, đắng tuôn rơi

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (433)

Jos. Hoàng Mạnh Hùng

Mẹ về trời trong ánh quang vàn rực rỡ

Lớp lớp thiên thần nghênh rước tung hô

Con yêu dấu – Chúa Giêsu đón Mẹ

Cả xác hồn được Thiên Chúa cất lên

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (322)

                                                       Dom. Vũ Hoàng Vũ – Xđ Tân Hưng

Mùa Chay về rồi Chúa ơi!

 Con đây chợt nghĩ tới ngay phận mình.

Một đời Chúa đã hy sinh.

Treo trên Thập Giá vì tình thương yêu.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (406)

                                   Dom.Vũ Hoàng Vũ – Xđ Tân Hưng

                                                                        05-04-2014

Mừng Bổn mạng cha – Kính Thánh Vinh sơn.               

Cầu Chúa ban ơn,  cho cha hồng phúc.

Để cha vâng phục,  thánh ý Chúa Trời.

Thánh là tượng đài,  dẫn cha tiến bước.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (404)

Jos. Hoàng Mạnh Hùng

Tạ ơn Chúa năm đã qua nhìn lại

Sống trần gian thêm nữa một tuổi đời

Xin tích đức, thêm công, cầu phúc

Đón mùa Xuân vĩnh viễn nơi quê Trời

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (387)