Thơ Ca

                                                      Nhà thơ Song Kiên

Không phải bác sỹ ngành y

Mà là bác sỹ chỉ vì xót thương

Bệnh nhân đau yếu trên gường

Ra toa chữa bệnh tình thương diệu kỳ

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (214)

                                           Đaminh Vũ Hoàng Vũ

Hoa thơm nở giữa đất trời,

Tô thêm vẻ đẹp cuộc đời trần gian.

Yêu con Mẹ luôn sẵn sàng,

Lời ru bóng mát nhẹ nhàng dịu êm.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (328)

RỬA CHÂN

“…Thầy mà lại rửa chân cho con sao?”

Con cúi xuống nhìn đôi chân thảng thốt

Đôi bàn chân cáu bẩn bụi trần

Đôi bàn chân đã lầm đường lạc lối

Đôi bàn chân mang thương tích nhọc nhằn.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (436)