Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
LỊCH CÔNG GIÁO 2018
Radio & website liên kết

Sinh hoạt xđ Tân Hưng

Đã từ lâu, không ai nghĩ đến một người vẫn hằng ngày cặm cụi, làm  tròn bổn phận  một  người con của Chúa, với đời sống đức tin và làm  nhiệm vụ tông  đồ rao giảng Tin Mừng  đến mọi  người để mở mang nước Chúa.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (460)