Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
Tin mới nhất
LỊCH CÔNG GIÁO 2019
Radio & website liên kết

Tóm Lược các cuộc họp

Tổng Giáo phận Tp. HCM

      Giáo hạt Hóc Môn          

GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU                

             —oOo—

BẢN TÓM LƯỢC NỘI DUNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ MỞ RỘNG BCH.GĐPTTTCG HẠT HÓC MÔN

 

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (394)

Một số đề nghị chuẩn bị cho phiên họp chiều 21-11-2013: – BCH giáo hạt nên qui định thời gian họp, có chương trình chi tiết và bố trí thêm micro. – Các Xđ ngồi tập trung theo nhóm và lần lượt lên bục phát biểu không cần giới thiệu. – Báo cáo của các Xđ cần được nghiên cứu trước, chỉ cần nêu lên những đặc điểm thay đổi hoặc những công tác nổi bật trong tháng; thật ngắn gọn nhưng đủ ý nghĩa với thời lượng.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (420)