Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
LỊCH CÔNG GIÁO 2018
Radio & website liên kết

Phân ưu

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Tân Mỹ xin thông báo hiếu sự sau đây:

     Bà Anê Nguyễn Thị Hành, sinh năm 1928 tại Ninh Bình – Nhạc mẫu anh Giuse Nguyễn Minh Trung, Trưởng BCH xứ đoàn Tân Mỹ kiêm tân Phó ban Nội vụ BCH.GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về vào lúc 19 giờ 30, ngày 17/06/2017.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (40)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Tân Hiệp xin thông báo hiếu sự sau đây:

     Ông Gioan Nguyễn Văn Hào, sinh năm 1943 tại Sơn Tây – Đoàn viên xứ đoàn Tân Hiệp, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về vào lúc 05 giờ 40, ngày 09/06/2017.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (6)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Tân Đông xin thông báo hiếu sự sau đây:

     Ông Giuse Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1947 tại Hà Nội – Đoàn viên xứ đoàn Tân Đông, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về vào lúc 02 giờ 00, ngày 27/05/2017.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (21)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Châu Nam xin thông báo hiếu sự sau đây:

     Bà Maria Hoàng Thị Bảy, sinh năm 1946 tại Nam Định – Đoàn viên xứ đoàn Châu Nam, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về vào lúc 06 giờ 20, ngày 28/05/2017.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (25)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Chợ Cầu xin thông báo hiếu sự sau đây:

     Ông Giuse Nguyễn Quốc Trung, sinh năm 1961 – Ân nhân GĐPTTTCG Tổng giáo phận Sàigòn, thuộc xứ đoàn Chợ Cầu, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về vào lúc 08 giờ, ngày 24/05/2017.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (77)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Tân Mỹ xin thông báo hiếu sự sau đây:

     Ông Giuse Trịnh Lưu Phương, sinh năm 1930, tại Thái Bình – Đoàn viên xứ đoàn Tân Mỹ, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về vào lúc 21 giờ 50, ngày 22/05/2017.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (55)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Lạc Quang xin thông báo hiếu sự sau đây:

     Bà Têrêsa Vũ Thị Ca, sinh năm 1933, tại Ninh Bình – Nhạc mẫu anh Giuse Phạm Quang Hải, Ủy viên Bác ái xứ đoàn Lạc Quang, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về vào lúc 21 giờ 35, ngày 05/05/2017, tại giáo xứ Lợi Hà, giáo hạt Gia Kiệm, Gp Xuân Lộc.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (60)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Tân Quy xin thông báo hiếu sự sau đây:

     Bà Anna Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh năm 1960, tại Cần Thơ – Hiền thê anh Phaolô Nguyễn Văn Trọng, Thư ký xứ đoàn Tân Quy, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về vào lúc 14 giờ 30, ngày 06/05/2017.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (32)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Chợ Cầu xin thông báo hiếu sự sau đây:

     Ông Giuse Đồng Quang Thiện, sinh năm 1979, tại Tp.HCM, nguyên quán Hải Phòng – Ân nhân GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về vào lúc 15 giờ 30, ngày 05/05/2017.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (36)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Bùi Môn xin thông báo hiếu sự sau đây:

     Ông Giuse Phạm Văn Hoàng, sinh năm 1958, tại Bùi Chu-Nam Định – Đoàn viên xứ đoàn Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về vào lúc 06 giờ 45, ngày 27/04/2017.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (57)