Phân ưu

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Chợ Cầu xin thông báo hiếu sự sau đây:

     Ông Giuse Đồng Quang Thiện, sinh năm 1979, tại Tp.HCM, nguyên quán Hải Phòng – Ân nhân GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về vào lúc 15 giờ 30, ngày 05/05/2017.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (34)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Bùi Môn xin thông báo hiếu sự sau đây:

     Ông Giuse Phạm Văn Hoàng, sinh năm 1958, tại Bùi Chu-Nam Định – Đoàn viên xứ đoàn Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về vào lúc 06 giờ 45, ngày 27/04/2017.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (57)

 Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Tân Mỹ xin thông báo hiếu sự sau đây:

     Ông Giuse Nguyễn Văn Thinh, sinh năm 1954, tại Hà Nội – Đoàn viên xứ đoàn Tân Mỹ, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về vào lúc 06 giờ, ngày 28/04/2017.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (46)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Tân Mỹ xin thông báo tin buồn sau đây:

     Ông Antôn Nguyễn Văn Vịnh, sinh năm 1924, tại Hưng Yên – Đoàn viên – thân phụ chị Maria Nguyễn Thị Thanh Lan, Thủ quỹ BCH xứ đoàn Tân Mỹ, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về vào lúc 13 giờ 30, ngày 02/04/2017.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (69)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Châu Nam xin thông báo tin buồn sau đây:

     Ông Đaminh Vũ Xuân Đông, sinh năm 1941, tại Hải Hậu, Nam Định – Nhạc phụ anh Giuse Đỗ Minh Hiển, Ủy viên truyền thông GĐPTTTCG xứ đoàn Châu Nam – được Chúa gọi về vào lúc 12 giờ 30, ngày 20/03/2017.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (51)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Trung Mỹ Tây xin thông báo tin buồn sau đây:

     Anh Giuse Nguyễn Văn Thông, sinh năm 1964, tại Hà Nam – Phó toán Một GĐPTTTCG xứ đoàn Trung Mỹ Tây – được Chúa gọi về vào lúc 04 giờ 15, ngày 19/03/2017.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (81)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn xin thông báo tin buồn sau đây:

     Ông Antôn Nguyễn Văn Nạm, sinh năm 1937, tại Nam Định – Nhạc phụ anh Giuse Nguyễn Ngọc Văn, Thủ quỹ Ban Chấp hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về vào lúc 03 giờ 30, ngày 15/03/2017.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (59)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Bùi Môn xin thông báo tin buồn sau đây:

     Bà Maria Nguyễn Thị Bát (Vượng), sinh năm 1932, tại Nam Định – Đoàn viên xứ đoàn Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về vào lúc 19 giờ 35, ngày 07/02/2017.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (68)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Tân Quy xin thông báo tin buồn sau đây:

     Bà Maria Nguyễn Thị Cẩn, sinh năm 1939, tại xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn – Đoàn viên xứ đoàn Tân Quy, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về vào lúc 12 giờ 30, ngày 26-01-2017.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (83)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Bạch Đằng xin thông báo tin buồn sau đây:

     Ông Giuse Lê Hiếu, sinh năm 1957, tại Quảng Ngãi – Đoàn viên xứ đoàn Bạch Đằng, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về vào lúc 15 giờ 40, ngày 10-01-2017.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (99)