Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
LỊCH CÔNG GIÁO 2018
Radio & website liên kết

Phân ưu

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn xin thông báo tin buồn sau đây: 

- Bà Maria Nguyễn Thị Hồng Gấm, sinh năm 1925 – Thân mẫu anh Marco Vũ Kim Liên, Cựu Phó ngoại vụ Ban chấp hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn nhiệm kỳ 2003-2005 – được Chúa gọi về lúc 07 giờ 45 ngày 24-06-2014.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (423)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG Giáo hạt Hóc Môn xin thông báo tin buồn sau đây:

 

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (388)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG Giáo hạt Hóc Môn xin thông báo tin buồn sau đây:

 

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (402)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG Giáo hạt Hóc Môn xin thông báo tin buồn sau đây:

Cụ Bà Anna Phạm Thị Hòa, sinh năm 1933

Là Nhạc Mẫu của Ông Giuse Nguyễn Phú Nhuận- Trưởng Ban Chấp Hành Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Giáo hạt Hóc Môn

Đã được Chúa gọi về lúc 14 giờ 10, ngày 25-05-2014

(Nhằm ngày 27/04 năm Giáp Ngọ).

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (383)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn xin thông báo tin buồn sau đây:

Bà Phancia Nguyễn Thị Thảnh, sinh năm 1947 – Đoàn viên xứ đoàn Tân Quy, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về lúc 04 giờ 05 ngày 30-04-2014.

 

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (409)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn xin thông báo  tin buồn sau đây:

Bà Maria Vũ Thị Nhường (Nhâm), sinh năm 1918 – Đoàn viên xứ đoàn Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về lúc 19 giờ ngày 22-04-2014.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (300)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn xin thông báo  tin buồn sau đây:

-  Bà Maria Phạm Thị Tơ, sinh năm 1928 – Thân mẫu anh Giuse Maria Trần Tiến Hoàng, Ủy viên Tuyên huấn xứ đoàn Lạc Quang, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về hồi 13 giờ 20 phút chiều ngày 10-04-2014.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (403)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn xin thông báo  tin buồn sau đây:

-  Ông Tomaso Vũ Sung Túc, sinh năm 1940 – Nguyên Đoàn trưởng xứ đoàn Tân Hưng, giáo hạt Hóc Môn, khóa IV nhiệm kỳ 200-2002 – được Chúa gọi về hồi 03 giờ 55 phút sáng ngày 10-04-2014.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (295)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn xin thông báo  tin buồn sau đây:

- Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Sở, sinh năm 1920 – Đoàn viên, Thân phụ chị Maria Nguyễn Thị Loan, Trưởng toán 2 xứ đoàn Tân Quy, giáo hạt Hóc Môn  – được Chúa gọi về hồi 03 giờ sáng ngày 04-04-2014.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (412)

 Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn xin thông báo  tin buồn sau đây: (Tin trễ)

Ông Vincente Nguyễn Văn Miên, sinh năm 1942 – Đoàn viên xứ đoàn Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về lúc 09 giờ 30 ngày 14-03-2014.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (395)