Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
LỊCH CÔNG GIÁO 2018
Radio & website liên kết

Phân ưu

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Tân Quy xin thông báo  tin buồn sau đây: 

Ông Phaolô Nguyễn Văn Giàu, sinh năm 1929, đoàn viên xứ đoànTân Quy, giáo hạt Hóc Môn – Thân phụ anh Đaminh Nguyễn Quốc Tuấn, Ủy viên Bác ái Xã hội Xđ – Được Chúa gọi về lúc 15 giờ ngày 21-08-2014.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (419)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Tân Hưng xin thông báo  tin buồn sau đây:

 Ông Đaminh Bùi Ngọc Ram, sinh năm 1950 – Đoàn viên xứ đoàn Tân Hưng, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về lúc 04 giờ 00 ngày 14-08-2014.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (420)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Tân Đông xin thông báo  tin buồn sau đây:

Bà Maria Nguyễn Thị Quán, sinh năm 1926 – Thân mẫu anh Giuse Nguyễn Văn Long, Trưởng toán 4, Liên toán Luca, xứ đoàn Tân Đông, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về lúc 11 giờ 00 ngày 28-07-2014, tại Vĩnh Phúc – GP Bắc Ninh.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (368)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG Giáo hạt Hóc Môn cùng Xứ đoàn Lạc Quang xin thông báo tin buồn sau đây:

Ông: Phêrô PHẠM VĂN SOÁN

Sinh năm 1931

Đoàn viên Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu – Xứ Đoàn Lạc Quang

 

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (408)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn xin thông báo  tin buồn sau đây: 

Ông Đaminh Đỗ Trọng Huy, sinh năm 1933 – Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Bạch Đằng, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về hồi 17 giờ ngày 04 -07-2014.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (415)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG Giáo hạt Hóc Môn xin thông báo tin buồn sau đây:

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (413)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG Giáo hạt Hóc Môn xin thông báo tin buồn sau đây:

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (419)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn xin thông báo tin buồn sau đây: 

- Bà Maria Nguyễn Thị Hồng Gấm, sinh năm 1925 – Thân mẫu anh Marco Vũ Kim Liên, Cựu Phó ngoại vụ Ban chấp hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn nhiệm kỳ 2003-2005 – được Chúa gọi về lúc 07 giờ 45 ngày 24-06-2014.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (424)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG Giáo hạt Hóc Môn xin thông báo tin buồn sau đây:

 

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (388)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG Giáo hạt Hóc Môn xin thông báo tin buồn sau đây:

 

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (402)