Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
LỊCH CÔNG GIÁO 2018
Radio & website liên kết

Phân ưu

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn xin thông báo  tin buồn sau đây:

- Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Sở, sinh năm 1920 – Đoàn viên, Thân phụ chị Maria Nguyễn Thị Loan, Trưởng toán 2 xứ đoàn Tân Quy, giáo hạt Hóc Môn  – được Chúa gọi về hồi 03 giờ sáng ngày 04-04-2014.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (412)

 Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn xin thông báo  tin buồn sau đây: (Tin trễ)

Ông Vincente Nguyễn Văn Miên, sinh năm 1942 – Đoàn viên xứ đoàn Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về lúc 09 giờ 30 ngày 14-03-2014.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (395)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn xin thông báo  tin buồn sau đây:

Bà Maria Vũ Thị Ánh Tốt, sinh năm 1961 – Đoàn viên toán 3 xứ đoàn Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về lúc 21 giờ 30 ngày 17-03-2014.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (411)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn xin thông báo  tin buồn sau đây:

-  Ông Phêrô Nguyễn Văn Thi, sinh năm 1937 – Thân phụ anh Giuse Nguyễn Ngọc Văn. Phó ban Nội vụ Ban chấp hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về hồi 15 giờ  ngày 01-03-2014, tại giáo xứ Minh Tín – hạt An Bình – Gp Xuân Lộc.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (374)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn xin thông báo  tin buồn sau đây:

- Ông Antôn Lê Văn Thạnh, sinh năm 1938 – Đoàn viên xứ đoàn Tân Quy, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về hồi 06 giờ 30 sáng ngày 25 -02-2014.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (407)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn xin thông báo  tin buồn sau đây:

- Anh Giuse Cao Xuân Lương, sinh năm 1963 – đoàn viên xứ đoàn Trung Mỹ Tây – được Chúa gọi về vào lúc 15 giờ ngày 20-02-2014 tại Bùi Chu.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (309)

Với niềm tin tưởng vào sự phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn xin thông báo tin buồn sau đây:

Ông Gioan Baotixita Phạm Văn Bảo, sinh năm 1936 – Đoàn viên xứ đoàn Bạch Đằng, giáo hạt Hóc Môn – Ân nhân GĐPTTTCG cấp giáo phận; được Chúa gọi về vào lúc 19 giờ 30 ngày 17-02-2014.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (281)

Trong niềm tin vào Chúa Kytô phục sinh, Cha linh hướng và Ban Chấp Hành Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu giáo hạt Hóc Môn trân trọng báo tin đến Ban Chấp Hành các xứ đoàn và toàn thể đoàn viên tin buồn:

Linh mục Giacôbê NGUYỄN KIM ĐIỀN

Sinh năm 1957, hiện là Linh mục chánh xứ kiêm linh hướng GĐPTTTCG – xứ đoàn Tân Mỹ – giáo hạt Hóc Môn.

Đã được Chúa gọi về lúc: 00 giờ 10 phút ngày 16/02/2014.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (313)

Với niềm tin tưởng vào sự phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn xin thông báo tin buồn sau đây:

Anh Giuse Nguyễn Hoàng Quang, sinh năm 1976 – Đoàn viên Ân nhân xứ đoàn Bạch Đằng, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về vào lúc 08 giờ 40 ngày 03-02-2014.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (410)