Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
LỊCH CÔNG GIÁO 2018
Radio & website liên kết

Phân ưu

  • Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Bà Điểm xin thông báo  tin buồn sau đây: 
  • Bà Maria NGUYỄN THỊ THẮM, sinh năm 1946, Thân Mẫu anh Giuse Nguyễn Văn Trưởng, Toán trưởng Toán Phêrô Dũng xứ đoàn Bà Điểm GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn – Được Chúa gọi về lúc 17 giờ30 ngày 12-10-2014.

 

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (393)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Châu Nam xin thông báo  tin buồn sau đây: 

Ông Đaminh Ngô Viết Rư, sinh năm 1924, Thân phụ anh Đaminh Ngô Kiến Hưng, Trưởng xứ đoàn Châu Nam GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn – Được Chúa gọi về lúc 12 giờ ngày 06-10-2014.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (426)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Tân Đông xin thông báo  tin buồn sau đây: 

Ông Giuse Phạm Văn Phụng, sinh năm 1962, Ân nhân GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn – Được Chúa gọi về lúc 19 giờ ngày 13-09-2014.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (412)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Tân Quy xin thông báo  tin buồn sau đây: 

Ông Phaolô Nguyễn Văn Giàu, sinh năm 1929, đoàn viên xứ đoànTân Quy, giáo hạt Hóc Môn – Thân phụ anh Đaminh Nguyễn Quốc Tuấn, Ủy viên Bác ái Xã hội Xđ – Được Chúa gọi về lúc 15 giờ ngày 21-08-2014.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (419)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Tân Hưng xin thông báo  tin buồn sau đây:

 Ông Đaminh Bùi Ngọc Ram, sinh năm 1950 – Đoàn viên xứ đoàn Tân Hưng, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về lúc 04 giờ 00 ngày 14-08-2014.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (420)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Tân Đông xin thông báo  tin buồn sau đây:

Bà Maria Nguyễn Thị Quán, sinh năm 1926 – Thân mẫu anh Giuse Nguyễn Văn Long, Trưởng toán 4, Liên toán Luca, xứ đoàn Tân Đông, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về lúc 11 giờ 00 ngày 28-07-2014, tại Vĩnh Phúc – GP Bắc Ninh.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (368)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG Giáo hạt Hóc Môn cùng Xứ đoàn Lạc Quang xin thông báo tin buồn sau đây:

Ông: Phêrô PHẠM VĂN SOÁN

Sinh năm 1931

Đoàn viên Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu – Xứ Đoàn Lạc Quang

 

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (408)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn xin thông báo  tin buồn sau đây: 

Ông Đaminh Đỗ Trọng Huy, sinh năm 1933 – Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Bạch Đằng, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về hồi 17 giờ ngày 04 -07-2014.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (415)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG Giáo hạt Hóc Môn xin thông báo tin buồn sau đây:

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (413)