Giáo hạt

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Lạc Quang xin thông báo hiếu sự sau đây:

     Bà Têrêsa Vũ Thị Ca, sinh năm 1933, tại Ninh Bình – Nhạc mẫu anh Giuse Phạm Quang Hải, Ủy viên Bác ái xứ đoàn Lạc Quang, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về vào lúc 21 giờ 35, ngày 05/05/2017, tại giáo xứ Lợi Hà, giáo hạt Gia Kiệm, Gp Xuân Lộc.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (59)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Tân Quy xin thông báo hiếu sự sau đây:

     Bà Anna Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh năm 1960, tại Cần Thơ – Hiền thê anh Phaolô Nguyễn Văn Trọng, Thư ký xứ đoàn Tân Quy, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về vào lúc 14 giờ 30, ngày 06/05/2017.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (31)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Chợ Cầu xin thông báo hiếu sự sau đây:

     Ông Giuse Đồng Quang Thiện, sinh năm 1979, tại Tp.HCM, nguyên quán Hải Phòng – Ân nhân GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về vào lúc 15 giờ 30, ngày 05/05/2017.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (34)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Bùi Môn xin thông báo hiếu sự sau đây:

     Ông Giuse Phạm Văn Hoàng, sinh năm 1958, tại Bùi Chu-Nam Định – Đoàn viên xứ đoàn Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về vào lúc 06 giờ 45, ngày 27/04/2017.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (57)

 Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Tân Mỹ xin thông báo hiếu sự sau đây:

     Ông Giuse Nguyễn Văn Thinh, sinh năm 1954, tại Hà Nội – Đoàn viên xứ đoàn Tân Mỹ, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về vào lúc 06 giờ, ngày 28/04/2017.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (46)

                                                                Tin & Hình: Gioan Quang Vũ

Theo định kỳ, ngày Thứ tư trước Thứ sáu đầu tháng là phiên họp mở rộng hằng tháng của Ban Chấp hành (BCH) Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐPTTTCG) giáo hạt Hóc Môn, diễn ra tại hội trường giáo xứ Tân Hưng. Lần này, một diễm phúc đã đến là ngày họp rơi vào ngày 05/04/2017 kính Thánh Vinhsơn Ferrer linh mục, cũng là ngày mừng bổn mạng cha Tổng linh hướng, cùng quý đoàn viên đã nhận Thánh hiệu Vinhsơn làm quan thầy cho mình.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (58)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Tân Mỹ xin thông báo tin buồn sau đây:

     Ông Antôn Nguyễn Văn Vịnh, sinh năm 1924, tại Hưng Yên – Đoàn viên – thân phụ chị Maria Nguyễn Thị Thanh Lan, Thủ quỹ BCH xứ đoàn Tân Mỹ, giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về vào lúc 13 giờ 30, ngày 02/04/2017.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (69)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Châu Nam xin thông báo tin buồn sau đây:

     Ông Đaminh Vũ Xuân Đông, sinh năm 1941, tại Hải Hậu, Nam Định – Nhạc phụ anh Giuse Đỗ Minh Hiển, Ủy viên truyền thông GĐPTTTCG xứ đoàn Châu Nam – được Chúa gọi về vào lúc 12 giờ 30, ngày 20/03/2017.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (51)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Trung Mỹ Tây xin thông báo tin buồn sau đây:

     Anh Giuse Nguyễn Văn Thông, sinh năm 1964, tại Hà Nam – Phó toán Một GĐPTTTCG xứ đoàn Trung Mỹ Tây – được Chúa gọi về vào lúc 04 giờ 15, ngày 19/03/2017.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (81)

Với niềm tin tưởng vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kytô – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn xin thông báo tin buồn sau đây:

     Ông Antôn Nguyễn Văn Nạm, sinh năm 1937, tại Nam Định – Nhạc phụ anh Giuse Nguyễn Ngọc Văn, Thủ quỹ Ban Chấp hành GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn – được Chúa gọi về vào lúc 03 giờ 30, ngày 15/03/2017.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (59)