Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
LỊCH CÔNG GIÁO 2018
Radio & website liên kết

XĐ Tân Hưng

  Bài viết cộng tác viên: Jos Thế Tùng

(Ghi nhận từ thực tế)

 Vậy là chỉ còn vài ngày nữa, Hội Nghị Tổng Kết Hoạt Động và Phát Triển của Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Việt Nam (GĐPTTTCG) diễn ra tại Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Hưng, thuộc Giáo hạt Hóc Môn, Giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh .

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (455)

Đoàn thể Gia đình Phạt tạ nơi giáo xứ Tân Hưng, thuộc giáo hạt Hóc Môn, đã hiện diện từ năm 1995, do cha chánh xứ lúc bấy giờ là Gioan Nguyễn Như Yêng (1989-2003) thành lập. Đến khi Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sát nhập hai đoàn thể Gia đình Phạt tạ và Liên minh Thánh Tâm hiệp nhất thành một (1999),

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (377)

Đã từ lâu, không ai nghĩ đến một người vẫn hằng ngày cặm cụi, làm  tròn bổn phận  một  người con của Chúa, với đời sống đức tin và làm  nhiệm vụ tông  đồ rao giảng Tin Mừng  đến mọi  người để mở mang nước Chúa.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (460)