Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
Tin mới nhất
LỊCH CÔNG GIÁO 2019
Radio & website liên kết

Huấn Đức của Cha Linh Hướng

CHƯƠNG VI:   ĐỨC YÊU THƯƠNG

                                                      Pet.  Minh Sơn lược ghi

       Mọi người chúng ta cần rèn luyện đức yêu thương, cho dù rất khó thực hiện, nhưng cần nên bền bỉ mỗi ngày một chút thì hiệu quả sẽ vô cùng to lớn. Bài học ban đầu để tập luyện đức yêu thương chính là biết thông cảm và biết tôn trọng người khác; việc nảy sinh những điều bất hòa là khi chúng ta gây thắc mắc khó dễ cho người.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (381)

CHƯƠNG V: ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG (tiếp theo)

                                                               Lược ghi: Pet Minh Sơn

Nếu mọi chuyện trong cuộc sống đều tốt đẹp hết cả thì không còn chuyên gì để nói nữa; khi sự khiêm nhường hiền hòa vượt quá mức độ chịu đựng, lúc ấy phải biết cố gắng chấp nhận như đón nhận Thánh giá Chúa giao.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (301)

GIẢNG HUẤN CỦA CHA TỔNG LINH HƯỚNG GĐPTTTCG

Trong phiên họp thường kỳ mở rộng BCH/GĐPTTTCG

Giáo Hạt Hóc Môn ngày 30-10-2013

Đề tài: HÃY CHIẾN ĐẤU ĐỂ QUA CỬA HẸP (suy niệm Tin mừng Lc13, 22.30)

Đối với hội đoàn GĐPTTTCG của chúng ta, người đoàn viên chọn con đường hẹp là biết hãm mình trong chừng mực nơi những cuộc vui, không chìu theo những sở thích tự nhiên của cá nhân mình, mà để vươn tới điều tốt đẹp, dần dần sẽ tự làm chủ bản thân tránh khỏi bê tha sa ngã.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (348)

CHƯƠNG V: ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG

Chúng ta là những thành viên trong Ban Chấp Hành phải làm sao thấm nhuần đức khiêm nhường để có sự gắn bó đoàn kết yêu thương nhau, tránh sự chia rẽ bất hòa. Có đức khiêm nhường sẽ làm cho đoàn thể vững mạnh. Có đức khiêm nhường  tức có được sự nâng đỡ của Chúa.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (426)

  CHƯƠNG 1 : HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ     ( TIẾP THEO )

  1. -Làm việc tông đồ là gì ?

         Làm việc Tông đồ có nghĩa là làm cho người khác hiểu và yêu mến Chúa.  Chúa Giêsu  phải là trọng tâm  của người tông đồ, là  trái tim của người truyền giáo, là trung tâm điểm của đời sống tông đồ.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (424)

GIẢNG HUẤN CỦA CHA TỔNG LINH HƯỚNG GĐPTTTCG

Trong phiên họp thường kỳ BCH/GĐPTTTCG Giáo Hạt Hóc Môn

ngày 02-10-2013

CẦN TÌM HIÊU ĐỂ CẢM THÔNG

Suy niệm Tin Mừng Lc 9. 51.56

. . . Và mỗi khi biết thông cảm mà bỏ qua những sai sót của người khác đối với mình có nghĩa là mình đã có lòng nhân từ. Bởi vì “Lòng nhân từ luôn được xây dựng trên nền tảng của sự thông cảm và tha thứ.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (411)

CHƯƠNG 1 : HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ

  1. Tông đồ là gì?

     Người Kytô hữu ngoài việc hết lòng thờ phượng Thiên Chúa,còn phải biết làm theo lời Chúa dạy là  ra đi rao giảng Tin Mừng, giúp cho mọi người nhận biết  về Thiên Chúa  và thấu hiểu  về Hồng ân cứu độ  của Chúa Giêsu Kytô.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (419)