Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
Tin mới nhất
LỊCH CÔNG GIÁO 2019
Radio & website liên kết

Quý Ước Viếng Tang

    Kính gửi: – Ban Chấp Hành GĐPTTTCG các Xứ đoàn trong giáo hạt Hóc Môn.

  • Theo tinh thần phiên họp Ban Chấp Hành GĐPTTTCG giáo hạt ngày 27-07-2014, về việc phân công các thành viên Ban chấp hành cấp giáo hạt trực tiếp về tham dự các giờ kinh viếng tang của xứ đoàn. Nay xin gửi đến quý Ban chấp hành xứ đoàn Bảng phân công cụ thể các thành viên phụ trách của cấp hạt để quý vị tiện việc liên lạc gắn kết.

Xem chi tiết

Số lượt truy câp bài viết: (459)